Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r.

» Bez polityki
» Inna historia
» Religia
» Biblia na co dzień
» Oni są inni
» Nasze zdrowie
» Wokół domu
» Domowe ZOO
» On, Ona, Ono, Oni
» Magazyn
» Trochę kultury
» Oblicza sportu
» Warto zobaczyć

    Polecamy:

» Żelazkowcy
» Magiczna krew
» F1 Historia zmagań
» Koniec Świata
» Bóg i Ty
» Dawcy organów
» Fakty i spekulacje
» Zapłać abonament
» Bezpieczny seks
» Wiara w pytaniach

 
Biblia na co dzień
Biblia na co dzień

«
Prawda o „Gwieździe Betlejemskiej”
Kiedy narodził się Jezus?
Źródło doskonałej wiedzy Biblijnej
Księga Daniela - bogactwo wiedzy
Krzyż - w tym znaku zwyciężysz?
Zło na Świecie – Dlaczego?
 

Księga Daniela - bogactwo wiedzy

Czy utratę niepodległości, zniszczenie dorobku, zagładę części narodu, a uprowadzenie ocalałych przy życiu w wieloletnią niewolę można nazwać końcem świata? Dla tego narodu na pewno był to koniec ICH świata. Czy wydarzenia z przed dwóch i pół tysiąca lat mają dziś znaczenie?

To nie byle jaki naród, ale Naród Wybrany przez Boga – Jehowę, na świadectwo jakim jest Bogiem, jakie ma wymagania i jak potrafi opiekować się swymi wybranymi.

Ale Naród Wybrany od samego początku okazywał krnąbrność i nieposłuszeństwo.

W pewnym momencie swej historii zostali ukarani przez swojego Boga. Karą było poddanie Narodu Wybranego w niewolę Babilonu.
Ale Jehowa nie jest Bogiem okrutnym – z góry wyznaczył czas niewoli i podał cały szereg proroctw, które miały dać nadzieję, a niewolę uczynić lżejszą.
Do spisania tych proroctw został wyznaczony Daniel – młodzieniec w chwili uprowadzenia, wykształcony w Babilonie i pełniący tam ważne funkcje urzędowe, wierny swemu Bogu, prorok, któremu było dane powrócić w starczym wieku do rodzinnego domu.

W śród licznych proroctw zapisanych w Księdze Daniela, na szczególną uwagę zasługują te opisujące pochód mocarstw Światowych. (Daniela 2:31-35) (...)„Ty, królu, patrzyłeś, a oto jakiś ogromny posąg. Ten posąg, wielki i o nadzwyczajnym blasku, stał przed tobą, a jego wygląd był przerażający. 32 Posąg ów miał głowę z dobrego złota, jego pierś i ramiona były ze srebra, brzuch i uda z miedzi, 33 golenie z żelaza, stopy po części z żelaza, a po części z uformowanej gliny. 34 Patrzyłeś, aż bez udziału rąk został odcięty kamień i uderzył posąg w stopy z żelaza oraz uformowanej gliny, i je zmiażdżył. 35 Wówczas żelazo, uformowana glina, miedź, srebro i złoto — wszystko razem zostało zmiażdżone i stało się jak latem plewy na klepisku, i poniósł je wiatr, tak iż nie znaleziono po nich ani śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.(...)
Czy dużo zrozumieliśmy z tego fragmentu? Babiloński król Nebukadneccar II (Nabuchodonozor), któremu przyśnił się ten posąg, też nie zrozumiał.

Dlatego Daniel tak wyłożył mu sen – (Daniela 2:36-45) (...)„Oto jest sen; opowiemy też przed obliczem króla jego wyjaśnienie. 37 Ty, o królu, królu królów, któremu Bóg nieba dał królestwo, potęgę, siłę oraz dostojeństwo 38 i w którego rękę, gdziekolwiek mieszkają synowie ludzcy, dał zwierzęta polne i skrzydlate stworzenia niebios oraz którego uczynił władcą nad nimi wszystkimi — ty jesteś głową ze złota. 39 „A po tobie powstanie inne królestwo, mniej znaczące od ciebie; i jeszcze inne królestwo, trzecie, z miedzi, które będzie sprawować władzę nad całą ziemią. 40 „Czwarte zaś królestwo okaże się mocne niczym żelazo. Jak bowiem żelazo miażdży i kruszy wszystko inne, tak niczym druzgoczące żelazo zmiażdży ono i zdruzgocze te wszystkie. 41 „A że widziałeś stopy oraz palce po części z uformowanej gliny garncarskiej i po części z żelaza, królestwo to okaże się podzielone, lecz będzie w nim coś z twardości żelaza; widziałeś bowiem żelazo zmieszane z wilgotną gliną. 42 A że palce u stóp były częściowo z żelaza, a częściowo z uformowanej gliny, królestwo to okaże się po części mocne, a po części okaże się kruche. 43 To zaś, że widziałeś żelazo zmieszane z wilgotną gliną — zmieszają się z potomstwem ludzkim; nie będą się jednak trzymać razem, jedno z drugim, tak jak żelazo nie miesza się z uformowaną gliną. 44 „A za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone; 45 widziałeś bowiem, że bez udziału rąk został od góry odcięty kamień i że zmiażdżył żelazo, miedź, uformowaną glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg oznajmił królowi, co ma nastąpić potem. I sen jest niezawodny, a jego wyjaśnienie wiarogodne”.(...)
Co współcześnie czytający z tego zrozumie? Jak przeczyta pięć razy, to zrozumie, że jest to opis królestw / mocarstw powstających jedno po drugim. Ale jakich mocarstw to dotyczy? Jakich czasów? Spróbujmy dokładniej prześledzić ów proroczy sen.

Zobrazowanie dwóch proroctw z księgi Daniela - Posąg i Bestie wychodzące z wody.
Ilustracja z książki Pilnie zważaj na proroctwa Daniela wydawnictwo Watchtower

Daniel złotą głowę posągu odniósł do samego Nebukadneccara, króla Babilonu, stolicy imperium Babilońskiego. Potężne to było imperium, rozległe i bogate. Mury Babilonu wznosiły się nawet na 90 metrów, a na ich koronie mogły się ścigać dwa rydwany. To w Babilonie istniały wiszące ogrody Semiramidy – jeden z cudów Świata. (wersety 32a, 37, 38)
Babilon został podstępnie zdobyty przez Medo-Persów. Choć bogactwem i kulturą imperium medo-perskie dorównywało Babilonowi, to jednak Babilończycy pokonali Jerozolimę, stolicę Narodu Wybranego i uprowadzili Izraelitów w niewolę. Dlatego też w posągu medo-persję obrazuje pierś i ramiona ze srebra. (werset 32b, 39a)
Trzecie „miedziane” (brzuch i uda) mocarstwo miało panować nad całą ziemią. Jak donoszą historycy, to Grecy pod wodzą Aleksandra Wielkiego podbili Medo-Persję i zajęli ogromne tereny z Egiptem, przez bliski Wschód, aż po dzisiejsze Indie, narzucili swój język i kulturę, a w szczególności filozofię. W kilkaset lat później nawet ewangelie i listy apostolskie zostały spisane w tym języku. Do dziś wiele słów i pojęć wywodzi się z języka greckiego. (wersety 32c, 39b)

Zwróćmy teraz uwagę na czwarte mocarstwo. Grecja to był brzuch i uda. Został nam więc posąg od kolan w dół. Proroctwo opisuje – golenie z żelaza, a stopy z żelaza zmieszanego z gliną. Wskazuje to na przekształcenie się potężnego, żelaznego mocarstwa, w inne mocarstwo, nietrwałe, ale sprawiające tylko wrażenie silnego, będące kontynuacją żelaznego.
Kto nastąpił po Grekach? Rzymianie. Podbili Greków, odebrali część terenów, ale swą uwagę skupili na podboju północnej Afryki i Europy. Rzymianom zawdzięczamy porządek komunikacyjny – jako pierwsi zaczęli budować drogi; utworzyli porządek prawny – dali podwaliny pod obowiązujące do dziś prawo; stworzyli bogatą kulturę, w tym język łaciński jakim się posługiwano – choć dziś stał się martwym (nie jest używany przez żaden naród), to stał się językiem zawodowym dla prawników i medyków, oraz w niektórych religiach np. przedsoborowym kościele rzymskokatolickim. (werset 33a, 40)
W swych podbojach rzymianie dotarli do wyspy położonej w północno zachodniej części Europy i wywarli wpływ na żyjące na niej plemiona, które z czasem kontynuowały podboje Rzymu. Ta wyspa, to oczywiście Brytania, znana dziś jako Wielka Brytania i istniejące dziś mocarstwo angloamerykańskie.
I właśnie mocarstwo angloamerykańskie zostało zobrazowane przez stopy z żelaza zmieszanego z gliną. Znamienne jest przedstawienie mocarstwa angloamerykańskiego, jako żelaza zmieszanego z gliną. Nie da się połączyć w sposób trwały tych dwóch materiałów. Taki twór jest nietrwały, kruchy, łatwo się rozpada. A jakie jest mocarstwo angloamerykańskie? Brytyjczycy podbili cały Świat, założyli wiele kolonii – wraz z „perłą w koronie brytyjskiej” – Indiami. Ale żadnej nie utrzymali. Indie wyzwoliły się spod panowania Brytyjczyków, podobnie obóz karny – Australia. Również zdobycze w Ameryce Północnej usamodzielniły się, ale z uwagi na wspólny język i zależność gospodarczą (wymiana myśli technicznej za surowce) już jako Stany Zjednoczone pozostały w ścisłej współpracy – zwłaszcza po Drugiej Wojnie Światowej. (wersety 33b, 41-43)

Czy słuszne jest określenie tak potężnego mocarstwa angloamerykańskiego mieszanką żelaza i gliny? A czy to mocarstwo rzeczywiście jest tak potężne, za jakie chce uchodzić? Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszym Świecie Stany Zjednoczone wiodą rolę dominującą. Ale gdy przyjrzymy się dokładnie, to przecież Stany Zjednoczone to sztuczny twór składający się z i czarnych niewolników, siłą sprowadzonych do pracy emigrantów – rdzenna ludność – Indianie zostali niemal doszczętnie wymordowani, ci co przeżyli egzystują w rezerwatach, lub zostali zmuszeni do zasymilowania się z „białą ludnością”. Nie jest to więc państwo jednolite. Nawet prawo poszczególnych stanów znacznie się różni. Stany Zjednoczone nie wygrały żadnej z licznych wojen jakie prowadzili, no może za wyjątkiem II wojny światowej toczonej na Pacyfiku – ale zwycięstwo nad upadającą Japonią, za pomocą dwóch bomb atomowych, nie jest zwycięstwem honorowym.
Stany Zjednoczone to jeden z najbardziej zadłużonych krajów Świata. Są targane konfliktami wewnętrznymi, wynikającymi z podziałów społecznych. Strach przed zagrożeniem terrorystycznym, będącym konsekwencją zaborczej polityki, chciwości gospodarczej i dążenia do przywództwa Światowego paraliżuje życie w kraju.
O sile i „potędze” tego mocarstwa świadczy też niedawna katastrofa ekologiczna w zatoce Meksykańskiej, spowodowana zatopieniem platformy wiertniczej koncernu BP. Tak potężne mocarstwo, urągające Bogu, stawiające się ponad Bogiem i Prawem Bożym, nie potrafi poradzić sobie z siłami przyrody.


Jakże trafnie w proroctwie w księdze Daniela opisano nie tylko dzisiejsze „królestwa”, ale wszystkie mocarstwa od czasów Nebukadneccara II. Oczywiście opisano mocarstwa, które miały znaczenie dla ludu Bożego i Bożego planu. Dlatego w ogóle w całym Piśmie Świętym nie są wspominane kultury Dalekiej Azji – Indie, Chiny, Japonia, czy kultury Nowego Świata – Majowie, czy Aztekowie.

Daniel przed Nebucadneccarem - tłumaczy tajemniczy napis jaki ukazał się na ścianie,
zwiastujący koniec panowania Babilonu.
Ilustracja z okładki książki Pilnie zważaj na proroctwa Daniela wydawnictwo Watchtower

Warto zastanowić się co nastąpi po Stanach Zjednoczonych? Jakie będzie następne królestwo?
Ma je powołać sam Bóg, nie ulegnie zniszczeniu, ani podległości komukolwiek innemu, i ma doprowadzić do zniszczenia wszystkie poprzednie królestwa.
Użyte w opisie pojęcia „góra”, „kamień”, to biblijne określenia wskazujące na królestwo będące pod panowaniem Boga Jehowy. (wersety 34, 35, 44, 45)

Tak więc Mocarstwo angloamerykańskie ma być OSTATNIM królestwem zarządzanym na sposób ludzki i jeszcze za jego istnienia ma powstać Królestwo Boże.
Z innych proroctw można się dowiedzieć, że Królestwo Boże, pod wodzą Bożego Syna – Jezusa Chrystusa zostało powołane do istnienia w 1914 roku. Żyjemy więc przy końcu spełniania się tego proroctwa.


Ale to nie jedyne proroctwo zapisane w Księdze Daniela.

  1. Sen o wielkim drzewie, który przyśnił się Nebukadneccarowi – Daniel wywiódł z niego losy samego Króla, ale jest w tym śnie zawarty opis powstania Królestwa Bożego, oraz data jego powołania – Daniela rozdział 4.
  2. Wizja bestii, która wychodzi z morza i zwierząt, które toczą ze sobą walkę o wpływy nad Światem. To proroctwo przedstawia również kolejne mocarstwa i zawiera wiele ciekawych szczegółów uzupełniających wizje Posągu i Drzewa – Daniela rozdziały 7 i 8.
  3. Wizję walki dwóch królów – Północy i Południa, którzy od czasów starożytnych, toczą walkę o panowanie nad Światem – Daniela rozdział 11.
Wraz z omówionym wyżej snem o posągu (z 2 rozdziału), Księga Daniela zawiera cztery opisy historii rozwoju Świata od czasów Babilonu, po czasy dzisiejsze. Te proroctwa są tak bogate w treść i precyzyjne, że wielu twierdzi, że zostały spisane znacznie później, już po ich częściowym spełnieniu.

Mimo iż owe sny i wizje nastąpiły na przestrzeni wielu lat, są ze sobą niezwykle zgodne, uzupełniające się i w sposób jednoznaczny wskazujące, że żyjemy podczas panowania ostatniego mocarstwa i ostatniego króla panującego na ziemską modłę, oraz JUŻ panującym Królestwem Bożym, które wkrótce ma zniszczyć Królestwa sprawowane ręką ludzką.


…………………………………………….

Proroczo opisany pochód Mocarstw Światowych z księgi Daniela nie pozostawia wątpliwości – Koniec Tego Systemu Rzeczy jest Bliski – Żyjemy podczas istnienia ostatniego mocarstwa Światowego, a Królestwo Boże już panuje.

Ale ciekawość człowieka każe zapytać o inne proroctwa opisujące dni ostatnie. Jak je rozumieć? Czy Koniec można przeżyć i co będzie dalej?


Cytaty z Pisma Świętego za Przekładem Nowego Świata

Wykorzystano materiały z książki „Pilnie zważaj na Proroctwo Daniela” wydanej przez Watchtower


(pi)
Poniedziałek
27 czerwca 2011
Serwis RGBplus.pl stawia sobie za cel prezentowanie ciekawych i ważnych wydarzeń, rozwiązań ważkich problemów. Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane materiały były obiektywne i zgodne ze stanem faktycznym.

Artykuły prezentujące poglądy, wierzenia i zasady życia Świadków Jehowy, są oparte na publikacjach wydanych przez Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylwania, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, oraz na materiałach pozyskanych na podstawie Prawa Prasowego.


Jedyną oficjalną stroną Świadków Jehowy jest Watchtower

Można z niej pobrać Biblię i liczne publikacje, w formatach PDF, EPUB, MP3, AAC.


 
 


Więcej o Końcu Świata:

 Ewolucja, czy stwarzanie?
Dawno temu, za górami, za lasami, pod wysokim drzewem żyła sobie leniwa małpa. Nie chciało jej się skakać po drzewach, nawet w poszukiwaniu jedzenia. Pewnego razu, bardzo głodna stanęła na tylnych kończynach, wyprostowała się, a leżącym obok kijem strąciła z drzewa owoc.

 Zło na Świecie – Dlaczego?
Zwykli ludzie dostrzegają, że na Świecie jest coraz więcej zła. Światli ludzie mówią, że są to koszty rozwoju i wyższego poziomu życia. Jest też pogląd, że za zło na Świecie odpowiedzialne są Złe Moce. Są też tacy, którzy twierdzą, że to Bóg stworzył zło, abyśmy mogli poznać dobro. A co na to Biblia?

 Nadchodzi koniec świata
„Pragniemy również powiadomić Waszą Królewską Mość, że jak się dowiedzieliśmy ze słów Boga Wszechmocnego zapisanych w Piśmie Świętym, koniec obecnego świata jest już bliski i nadchodzi Królestwo Świętych, któremu nie będzie końca”.

 Kryzys ekonomiczny - czym się skończy?
Ponoć na Świecie trwa obecnie jakiś kryzys ekonomiczny. Gdyby nie media, zapewne w Polsce niewielu by o tym wiedziało. Przeciętny Polak nie dostrzega jakiś zmian, ale to nie oznacza, że ich nie ma. Nie jest to pierwszy kryzys, ale może być ostatni.

Więcej o Biblii:

 PNŚ vs BP
Istnieją setki przekładów Pisma Świętego. Ale jeden przekład budzi szczególne dyskusje i wyzwala dużo krytyki. To przekład opracowany przez Watchtower – organizację reprezentującą Świadków Jehowy. Czy Przekład Nowego Świata słusznie jest krytykowany?

 Różnice w przekładach Biblii
Jest taka książka, która została wydrukowana w setkach milionów egzemplarzy. Zaczęto ją pisać trzy i pół tysiąca lat temu i pisano przez półtora tysiąca lat, choć pewne jej fragmenty są jeszcze starsze.

Więcej o Świadkach Jehowy:

 Świadkowie Jehowy? A kto to jest?
Świadkowie Jehowy to społeczność religijna licząca około 1 promila populacji na Świecie. Ale o żadnej innej religii nie mówi się tak dużo i tak często. Kim naprawdę są i w co wierzą? Dlaczego pozwalają sobie być tak bardzo innymi, ściągając na siebie wiele prześladowań?

 Boże Imię
„Wówczas Bóg jeszcze raz rzekł do Mojżesza: Oto, co masz powiedzieć do synów Izraela: Jehowa, Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię po czas niezmierzony i ono mnie upamiętnia na pokolenie za pokoleniem.” (Wyj 3:14,15)

 Napad na Świadków Jehowy
Fałszywie pojęty nacjonalizm (często wspierany przez religię) prowadzi do konfliktów. Czasem są to stadionowe bijatyki, czasem krwawe wojny. Najbardziej cierpią na tym osoby, które mają poglądy neutralne, nie angażujące się po żadnej ze stron.

 Zgromadzenia Świadków Jehowy
Świadkowie Jehowy każdego roku organizują zgromadzenia, na których poznają wymagania swojego Boga – Jehowy i uczą się jak się jak żyć według tych wymagań. Zgromadzenia są dostępne dla każdego i każdy jest na nie zapraszany.


Wszystkie artykuły w dziale:
Biblia na co dzień
Biblia na co dzień

 
 
Copyright © 2008-2021 RGB plus