Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r.

» Bez polityki
» Inna historia
» Religia
» Biblia na co dzień
» Oni są inni
» Nasze zdrowie
» Wokół domu
» Domowe ZOO
» On, Ona, Ono, Oni
» Magazyn
» Trochę kultury
» Oblicza sportu
» Warto zobaczyć

    Polecamy:

» Żelazkowcy
» Magiczna krew
» F1 Historia zmagań
» Koniec Świata
» Bóg i Ty
» Dawcy organów
» Fakty i spekulacje
» Zapłać abonament
» Bezpieczny seks
» Wiara w pytaniach

 
Oni są inni
Oni są inni

«
Wieczerza Pańska
Świadkowie Jehowy? A kto to jest?
Zgromadzenia Świadków Jehowy
Czuwajmy, by uratować swoje życie
Kierowani Duchem Bożym
Napad na Świadków Jehowy
 

Znani, choć nieznani...
Świadkowie Jehowy? A kto to jest?

Świadkowie Jehowy to społeczność religijna licząca około 1 promila populacji na Świecie. Ale o żadnej innej religii nie mówi się tak dużo i tak często. Kim naprawdę są i w co wierzą? Dlaczego pozwalają sobie być tak bardzo innymi, ściągając na siebie wiele prześladowań?

O Świadkach Jehowy krąży wiele opowieści, których głównym celem jest zdyskredytowanie tej społeczności. Do niektórych odniesiemy się później. Najbardziej są znani ze swej działalności kaznodziejskiej, polegającej na rozmawianiu z każdym i w każdych warunkach, o swoich przekonaniach religijnych. Najczęściej ową służbę pełnią odwiedzając nas w domach. Powołują się przy tym, na Pismo Święte, które dla nich jest jedynym autorytetem. Zwracają przy tym uwagę, na istotne różnice pomiędzy przekładami i sprzeczności wewnątrz przekładów Biblii. Dokonali własnego przekładu, który znacznie różni się od innych przekładów, zwłaszcza katolickich. Czy mają rację? Jaka jest ich historia i jakie są naprawdę ich wierzenia?

Swą nazwę wywodzą z wypowiedzi Boga, jaką zapisał prorok Izajasz – (Izajasza 43:10) (...)„Wy jesteście moimi świadkami — brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie(...) (zobacz Iz. 43:10-13, 44:6-8). Jest to analogia do procesu sądowego, w którym pozwany, powojuje świadków swej niewinności. To Szatan – Diabeł, w Raju postawił zarzuty, że Bóg tai przed ludźmi wiedzę, dzięki której mogą poznać dobro i zło, dzięki czemu mogą stać się równi Bogu. Czy człowiekowi wyposażonemu w Szatańską wiedzę żyje się lepiej? Czy pierwsi ludzie mogli oprzeć się pokusie? Czy Szatan wszystkich ludzi przeciągnie na swoją stronę?
Świadkowie Jehowy swą postawą udowadniają, że Szatan jest buntownikiem skazanym na zagładę, a wraz z nim zagładzie ulegnie cały system, jaki stworzył.

Wbrew temu, co wielu sądzi, religia jaką wyznają Świadkowie Jehowy nie powstała w roku 1879. W tym roku niejaki Charles Taze Russell, pastor jednego z kościołów protestanckich, powołał do istnienia grupę studiującą Biblię, z której to wyrosła znana dziś organizacja, zwana popularnie Świadkowie Jehowy. Powołał, bo jego religia i religie jakie znał, nie dawały mu zadowalających odpowiedzi na pytania dotyczące istoty Boga i Bożego zamierzenia.

Religia jaką wyznają Świadkowie Jehowy ma swoje korzenie sięgające początków ludzkości. Apostoł Paweł w Liście do Hebrajczyków tak opisuje historię działalności tego ruchu religijnego: (Hebrajczyków 11:4) (...)Dzięki wierze Abel złożył Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, przez którą to wiarę dano mu świadectwo, że jest prawy, gdyż Bóg zaświadczył o jego darach; i przez nią, chociaż umarł, jeszcze mówi.(...) To oznacza, że pierwszym wiernym wyznawcą tej religii, był Abel – syn Adama, a to oznacza, że religia ta powstała z chwilą stworzenia Adama. Choć tak naprawdę to powstała w momencie stworzenia pierwszej istoty, którą był Pierworodny Syn Boży znany jako Jezus Chrystus.

Ale jak rozumieć pojęcie „religia”? Popularnie rozumiemy je, jako wiarę w Boga. Z socjologicznego punktu widzenia religią jest to każda forma oddawania czci, a także przenoszenia swych trosk, radości, odpowiedzialności za niepowodzenia, czy wdzięczności za sukcesy, na inne przedmioty żywe, lub martwe, zjawiska, istoty duchowe, byty niematerialne. Oznacza to, że religią może być także praca, seks, brzuch, pieniądze – (Filipian 3:18-19) (...)Bo jest wielu takich — często o nich wspominałem, a i teraz o nich wspominam z płaczem — którzy postępują jako nieprzyjaciele Chrystusowego pala męki; końcem ich jest zagłada, ich bogiem jest brzuch, a chwała ich polega na ich hańbie, umysłem zaś są przy rzeczach ziemskich.(...)

Jednak prawdziwą religią jest oddawanie czci Bogu Ojcu, Stwórcy Nieba i Ziemi. Pismo Święte mówi, że może być tylko jeden Bóg – (Powtórzonego Prawa 4:35) (...)Tobie pokazano, abyś poznał, że Jehowa jest prawdziwym Bogiem; nie ma innego oprócz niego(...)
(2 Samuela 7:22) (...)Wszechwładny Panie, Jehowo; nie ma bowiem nikogo innego takiego jak ty i oprócz ciebie nie ma Boga pośród wszystkich, o których słyszeliśmy na własne uszy(...)
(Izajasza 45:5) (...)Jam jest Jehowa i nie ma nikogo innego. Oprócz mnie nie ma Boga(...)


Ale Pismo Święte informuje, że są „bogowie” (1 Koryntian 8:4-6) (...)A jeśli chodzi o jedzenie pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek jest nicością na świecie i że nie ma innego Boga oprócz jednego. Bo chociaż są tacy, których zwą „bogami”, czy to w niebie, czy na ziemi, jako że jest wielu „bogów” i wielu „panów”, dla nas wszakże jest jeden Bóg, Ojciec, z którego jest wszystko, a my dla niego; i jeden jest Pan, Jezus Chrystus, przez którego jest wszystko i my przez niego.(...)

Jest także bóg „tego systemu rzeczy” – (2 Koryntian 4:3-4) (...)Jeśli więc oznajmiana przez nas dobra nowina istotnie jest zasłonięta, to jest zasłonięta wśród tych, którzy giną, wśród których bóg tego systemu rzeczy zaślepił umysły niewierzących, aby nie mogło przeniknąć oświecenie chwalebną dobrą nowiną o Chrystusie, który jest obrazem Boga,(...)

Bogiem „tego systemu rzeczy” jest Szatan-Diabeł – Boży przeciwnik, który zaoferował Jezusowi bogactwa podległego sobie Świata – (Mateusza 4:8-10) (...)Diabeł wziął go jeszcze na niezwykle wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę, i rzekł do niego: „Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi cześć”. Wtedy Jezus rzekł do niego: „Precz, Szatanie! Jest bowiem napisane: ‚Jehowę, twego Boga, masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę’”(...). To jemu podlegają rządy Światowe i wszystkie religie postępujące inaczej, niż jest to w woli Bożej, objawionej w Piśmie Świętym.

Sposób, w jaki Świadkowie Jehowy interpretują Pismo Święte, daleko różni się od interpretacji innych religii, a zwłaszcza kościoła rzymskokatolickiego. Świadkowie Jehowy dokonali własnego przekładu Pisma Świętego i upublicznili liczne komentarze uzasadniające takie, a nie inne tłumaczenie. Co ważne, sposób, w jaki piszą, pozwala każdemu zrozumieć, niełatwą przecież tematykę Biblijną.

Bogata jest literatura jaką wydają – „Strażnica” w nakładzie blisko 40 mln. egzemplarzy, w 182 językach, ponadto „Przebudźcie się” – blisko 38,5 mln, w 83 językach. Poza tym liczne książki (w języku polskim przy najmniej jedną rocznie), broszury. A przede wszystkim, wspomnianą Biblię. Przekład Nowego Świata. Nazwa nawiązuje do obiecanego przez Boga Jehowę Nowego Świata, jaki ma zapanować po wojnie Bożej zwanej Armagedonem, lub Końcem Tego Systemu Rzeczy – nazywanego nieprawidłowo końcem Świata. Przekład Nowego Świata jest wysoko oceniany w wielu krajach protestanckich. Został wydany w nakładzie około 120 milionów egzemplarzy, w blisko 50 językach (w całości i w częściach). Niektóre książki również są wydawane w nakładach przekraczających 100 milionów, inne w kilkudziesięciu milionach. Pod względem ilości drukowanej literatury mogą konkurować tylko z Czerwoną Książeczką Mao Tse Tunga. Nakłady czasopism i Biblii dynamicznie rosną – przybywają nowe języki, rośnie zapotrzebowanie w już przetłumaczonych.
Literatura jest wydawana jednocześnie w wielu językach. Jest to możliwe, dzięki autorskiemu programowi komputerowemu, do wielojęzykowego (659 języków) składu. Dzięki temu Świadkowie Jehowy na całym Świecie (działają w 235 krajach), mogą korzystać z jednolitego programu nauczania, a układ tekstu w publikacjach różnojęzycznych jest jednakowy, co ułatwia prowadzenie rozmów i studiów biblijnych w językach nieznanych głosicielom.
Od wielu lat funkcjonuje oficjalna strona Internetowa. Niedawno została zmodyfikowana, dzięki czemu wzrosła jej funkcjonalność, udostępniono też możliwość legalnego pobierania plików z literaturą, w formatach PDF, EPUB, a także dźwiękowych – MP3, AAC. Dostępne są także filmy i słuchowiska, oraz liczne materiały przeznaczone dla dzieci. Jest też możliwość sprawdzenia terminów spotkań cotygodniowych i adresów Sal Królestwa, a także terminów dużych Zgromadzeń.
Strona jest dostępna w wielu językach.

W CO WIERZĄ ŚWIADKOWIE JEHOWY?

Najlepiej niech sami powiedzą

Na podstawie broszury Świadkowie Jehowy w XX wieku.


Świadkowie Jehowy spotykają się na cotygodniowych Zebraniach, podczas których poznają Biblię, wolę Bożą i uczą się przekazywać swa wiedzę. Organizowane są też dwa mniejsze Zgromadzenia (Obwodowe – wiosną i jesienią, we własnych Salach Zgromadzeń), oraz duże Zgromadzenie Okręgowe (latem, najczęściej na stadionach). Na Zgromadzenia może przyjść każdy. Jedynym warunkiem obecności, jest zachowanie, godne miejsca zgromadzenia religijnego. Na Zgromadzeniach (zwanych też Kongresami) można z pierwszej ręki usłyszeć i zobaczyć, kim są i jakie mają poglądy.

Czasami plotka szeptana do ucha donosi, że ten czy inny znany człowiek został Świadkiem Jehowy. Takie informacje krążyły o kabareciarzu Zenonie Laskowiku, piosenkarzach Princ'ie, czy Michaelu Jacksonie.

Świadkowie Jehowy nie przechwalają się kim są - ich czyny mają świadczyć o tym. Nie mniej jednak w literaturze (najczęściej w Przebudźcie się) można spotkać biografie ciekawych postaci. Opowiadają o swojej drodze do Prawdy, drodze często niełatwej. Najczęściej są to zwykli ludzie, którzy pozostawili wygodne życie i poświęcili się służbie dla swego Boga.

Ale czasem są to ludzie, którzy w swoim środowisku byli wybitnymi postaciami - artyści, naukowcy, zawodowi żołnierze, sportowcy. Mogli zrobić wielkie kariery, lecz porzucili świeckie kariery, dla kariery, w której jedyną nagrodą jest życie wieczne na rajskiej Ziemi.

Jeśli słyszymy, że ten, czy tamten jest Świadkiem Jehowy, to porównajmy jego czyny, do wymagań opisanych wyżej. U Jehowy nie ma kompromisów, jeśli ktoś nie przestrzega wymagań Jehowy, to nie może być jego świadkiem.

Świadkowie Jehowy są najbardziej znani ze swej działalności kaznodziejskiej, polegającej na upowszechnianiu wiedzy o Jehowie – Bogu Ojcu, Stworzycielu, jego woli, oraz o Jezusie, synu Bożym – wykonawcy woli Boga.

Warto zaprosić ich na szczegółową rozmowę, bo czasy w jakich żyjemy są bardzo niespokojne, a będą jeszcze bardziej burzliwe. Od blisko sześciu tysięcy lat Świadkowie Jehowy zapowiadają i oczekują zakończenia tego systemu rzeczy. W Piśmie Świętym przedstawiono cały szereg proroczych znaków, po jakich można rozpoznać ów nadchodzący koniec – jest on bliski.

Warto zastanowić się, nad głoszonymi przez Świadków Jehowy poglądami, bo mają dowody, że to właśnie z nimi jest Bóg.
A skoro z nimi jest Bóg…


Cytaty z Pisma Świętego za Przekładem Nowego Świata


Pobierz Biblię
w Przekładzie Nowego Świata

24,7 Mb
Dostępna także w EPUB, MP3, AAC(pi)
Czwartek
1 lipiiec 2010
Serwis RGBplus.pl stawia sobie za cel prezentowanie ciekawych i ważnych wydarzeń, rozwiązań ważkich problemów. Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane materiały były obiektywne i zgodne ze stanem faktycznym.

Artykuły prezentujące poglądy, wierzenia i zasady życia Świadków Jehowy, są oparte na publikacjach wydanych przez Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylwania, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, oraz na materiałach pozyskanych na podstawie Prawa Prasowego.


Jedyną oficjalną stroną Świadków Jehowy jest Watchtower

Można z niej pobrać Biblię i liczne publikacje, w formatach PDF, EPUB, MP3, AAC.


 
 


Zobacz też:

 Boże Imię
„Wówczas Bóg jeszcze raz rzekł do Mojżesza: Oto, co masz powiedzieć do synów Izraela: Jehowa, Bóg waszych praojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię po czas niezmierzony i ono mnie upamiętnia na pokolenie za pokoleniem.” (Wyj 3:14,15)

 Napad na Świadków Jehowy
Fałszywie pojęty nacjonalizm (często wspierany przez religię) prowadzi do konfliktów. Czasem są to stadionowe bijatyki, czasem krwawe wojny. Najbardziej cierpią na tym osoby, które mają poglądy neutralne, nie angażujące się po żadnej ze stron.

 Zgromadzenia Świadków Jehowy
Świadkowie Jehowy każdego roku organizują zgromadzenia, na których poznają wymagania swojego Boga – Jehowy i uczą się jak się jak żyć według tych wymagań. Zgromadzenia są dostępne dla każdego i każdy jest na nie zapraszany.

 PNŚ vs BP
Istnieją setki przekładów Pisma Świętego. Ale jeden przekład budzi szczególne dyskusje i wyzwala dużo krytyki. To przekład opracowany przez Watchtower – organizację reprezentującą Świadków Jehowy. Czy Przekład Nowego Świata słusznie jest krytykowany?

Relacje ze Zgromadzeń:

 Kierowani Duchem Bożym
Świadkowie Jehowy to dla niektórych kontrowersyjna, a nawet sekciarska grupa religijna. Ale mało kto wie kim są naprawdę, jakie mają poglądy, jak wielbią swojego Boga.

 Czuwajmy, by uratować swoje życie
Tydzień temu opublikowaliśmy artykuł polemizujący z inną wypowiedzią dotyczącą Zgromadzenia Okręgowego Świadków Jehowy. Postanowiliśmy osobiście sprawdzić jak owe Zgromadzenia wyglądają.


Wszystkie artykuły w dziale:
Oni są inni
Oni są inni

 
 
Copyright © 2008-2021 RGB plus