Wtorek, 25 lutego 2020 r.

» Bez polityki
» Inna historia
» Religia
» Biblia na co dzień
» Oni są inni
» Nasze zdrowie
» Wokół domu
» Domowe ZOO
» On, Ona, Ono, Oni
» Magazyn
» Trochę kultury
» Oblicza sportu
» Warto zobaczyć

    Polecamy:

» Żelazkowcy
» Magiczna krew
» F1 Historia zmagań
» Koniec Świata
» Bóg i Ty
» Dawcy organów
» Fakty i spekulacje
» Zapłać abonament
» Bezpieczny seks
» Wiara w pytaniach

 
Inna historia
Inna historia

«
Za co cierpiały dzieci z Wrześni?
Co się zdarzy 21 grudnia
Powstanie Warszawskie
Fakty, spekulacje i ...
Jeszcze jedno ludobójstwo
O manipulowaniu historią słów kilka
 

Świat kontra Żydzi
Najdłuższa wojna - Początek

Historia ludzkości pełna jest wojen i konfliktów zbrojnych. Od czasu śmierci pierwszego zamordowanego – Abla, zginęły setki milionów ludzi. Powszechnie uznaje się, że II Wojna Światowa była konfliktem najkrwawszym. Ale który konflikt trwa najdłużej?

Palestyna to region geograficzny położony pomiędzy Azją, Afryką i Europą, przez który biegnie wiele szlaków ważnych gospodarczo i politycznie. Dawniej była to niezwykle żyzna ziemia. Dziś są to tereny bliskie terenów roponośnych, a przez to jeszcze bardziej pożądliwy kąsek.
Palestyna, to także nazwa narodu, który powstał z narodów żyjących na tych ziemiach zanim wkroczyli Izraelici.

Palestyna nazywana też Ziemią Świętą, to rejon zapalny od…, no właśnie od jak dawna? Czy tylko od 1948 roku od powstania państwa Izrael? Z uwagi na swoje strategiczne i ekonomiczne znaczenie to łasy kąsek dla każdej strony. I od wieków bywały tam niepokoje. Ale kiedy zaczął się konflikt z udziałem Izraela?

Prolog

Około roku 1948 pne, czyli blisko 4 000 lat temu, pewien pasterz zapatrzony w bezmiar rozgwieżdżonego nieba modlił się do Boga swych przodków. Tenże Bóg odezwał się do niego i polecił mu przenieść się z rodziną do Ziemi Obiecanej. Obiecanej na dom dla niego i jego narodu, który miał się z niego narodzić. Temu siedemdziesięciopięcioletniemu starcowi było na imię Abram, a jego o dziesięć lat młodszej żonie Saraj.
Co ciekawe Saraj tłumaczy się na „Kłótliwa”, a mimo to postawa jej męża spowodowała, że Jehowa – ich Bóg – dostrzegł prawość i dobroć Abrama. W tamtych czasach był zwyczaj zmiany imienia w zależności od okoliczności i tak Abram został Abrahamem (= Ojciec Wielu), a jego żona Sarą (= Księżniczka).

Abram poprowadził swoją rodzinę, z całym majątkiem do odległej o blisko tysiąc kilometrów ziemi obiecanej przez Boga. W roku 1943 pne. przekroczył granicę i wkroczył do Kanaanu. Tam osiedlił się, pasał swoje liczne stada i bogacił. Klan podzielił się na dwa rody – patriarchy Abrama i jego siostrzeńca Lota. Ten ostatni osiedlił się w pobliżu Sodomy i Gomory.

Saraj i Abram nie posiadali potomstwa. Od Bożej obietnicy minęło już wiele lat. Łono Saraj od dawna było zamknięte. Za jej radą, Abram spłodził syna z niewolnicą Hagar. Taki był zwyczaj, że w przypadku niepłodności kobiety, mąż mógł spłodzić dziecko z inną kobietą, ale po zachowaniu określonego rytuału, dziecko było traktowane jakby się narodziło w małżeństwie. Stało się tak, bo niecierpliwa (kłótliwa?) Saraj nie mogła doczekać się spełnienia obietnicy Jehowy o licznym potomstwie. Synowi dano na imię Ismael i stał się protoplastą Arabów. Proroctwo zapowiedziało, że będzie dziki i nieujarzmiony i będzie walczył z przyrodnim rodzeństwem – potomstwem Abrama – Żydami.

Ale Jehowa potwierdził swą zapowiedź – miał zamiar dotrzymać obietnicy. Gdy Abram miał sto lat, a Saraj dziewięćdziesiąt, narodził się im z dawna wyczekiwany syn – Izaak. Ismael miał wtedy 14 lat. W pięć lat później – w roku 1913 – gdy Izaak został odstawiony od piersi Ismael drwił z niego, a jak twierdzą bibliści nie były to zwykłe przekomarzania starszego brata. Owe drwiny / prześladowania, miały związek z prawem do pierworództwa i dziedzictwa – wtedy niezwykle ważne sprawy. Tak ważne, że aż proroczo przepowiedziane przez Jehowę.

I to właśnie rok 1913 przed Chrystusem jest rokiem wybuchu konfliktu, który trwa do dziś.

Ziemia Obiecana

Gdy Abraham miał sto lat, a jego żona dziewięćdziesiąt urodził im się obiecany syn – Izaak. Wraz ze Jakubem – synem Izaaka, a wnukiem Abrahama stali się filarami narodu Izraelskiego, nazywanego także Żydami. Nazwa Izrael wzięła się od nowego imienia jakie otrzymał Jakub - Izrael, czyli Zmagający się z Bogiem – to od wizji sennej w której walczył z Aniołem Jehowy. Jakub-Izrael miał dwunastu synów, którzy utworzyli dwanaście rodów-plemion Izraelskich.

Zanim powstało dwunastoplemienne państwo Izraelskie były klęska głodu, ucieczka do Egiptu i wyzwolenie z pond dwustuletniej niewoli egipskiej, czego dokonał Jehowa posługując się Mojżeszem.

Naród Wybrany przez Boga był poddany wielu próbom i to zarówno jako cała społeczność jak i poszczególne osoby. Miało to na celu z jednej strony wypróbowanie postaw, wiary i zaufania do Boga, a z drugiej pokazanie co się dzieje gdy okazują posłuszeństwo Bogu, a co, gdy próbują z Bogiem walczyć, lub się targować.

Jedną z takich prób, było wejście do Ziemi Obiecanej po wyjściu z Egiptu. Gdy Mojżesz stanął nad granicznym Jordanem wysłał na drugi brzeg zwiadowców. Ci donieśli, że ziemia jest mlekiem i miodem płynąca, ale nie do zdobycia, bo zamieszkiwana przez bitne i zamożne narody. Dwóch tylko – Jozue i Kaleb – okazali wiarę, bo skoro tą ziemię obiecał im Bóg, który uwolnił ich z niewoli Egipskiej, ochronił przed pościgiem i zapewnił wszelką pomoc w ucieczce, to na pewno da im Obiecaną Ziemię. Za brak wiary wyrażony przez dziesięciu zwiadowców, którzy zdołali przekonać naród, Izraelici mieli spędzić czterdzieści lat na wędrówce po pustyni, ale później, do Ziemi Obiecanej wprowadzić miał ich niezłomny Jozue.

Pierwsza wojna

Po czterdziestu latach wędrówki po pustyni, w czasie której Jehowa karmił naród wybrany manną i przepiórkami, a ich odzież nie niszczała, stanęli ponownie nad graniczną rzeką. Była to już olbrzymia społeczność licząca kilka milionów ludzi (z Egiptu wyszło około trzech milionów Izraelitów i Egipcjan, którzy przyłączyli się do wielbienia Prawdziwego Boga). Była to zorganizowana społeczność, której przywódcą był sam Jehowa, reprezentowany przez arcykapłana – społeczność teokratyczna, co stanowiło zupełnie inną formę rządów niż miały ją okoliczne narody.

Do tej pory Izraelici byli prześladowani, toczyli drobne potyczki. Teraz czekała ich otwarta wojna.
Trudno bowiem oczekiwać, by narody zamieszkujące ziemie Kanaanu wpuściły Izraelitów i jeszcze oddały im swoje domy. Jehowa nakazał walczyć z tymi narodami, a nawet nie oszczędzać dzieci. To najtrudniejsze karty historii zapisane w Piśmie Świętym. Ale ci ludzie nie musieli ginąć. Ziemi starczyłoby zarówno dla nich, jak i dla przybyszy. Mogli przyłączyć się do Izraelitów i prawdziwego Boga – podobnie jak uczynili to wcześniej Egipcjanie i ludzie z innych narodów, przez których ziemie przechodzili. Narody Kanaanu wolały jednak swoich bogów i okrutne, niemoralne praktyki. Mieli wielu bogów, a głównym był Baal (Moloch) – bóg, któremu składano ofiary z dzieci, przez wrzucenie żywego dziecka do rozpalonego pieca. Powszechna była prostytucja świątynna, homoseksualizm, niesprawiedliwość społeczna i inne praktyki, które dla Jehowy były i są obrzydzeniem. Dlatego właśnie Jehowa uznał, że narody tak postępujące nie są warte istnienia.

Jehowa jest Bogiem miłosiernym i sprawiedliwym, dlatego każdy z narodów Kanaanu mógł się przyłączyć do Izraelitów, ocalić życie i cieszyć się życiem w dobrobycie, pod opieką Prawdziwego Boga. Uczyniło tak wielu pojedynczych ludzi, całe rodziny, a nawet całe narody. Jehowa obiecuje także, że ci co zginęli niesłusznie – będą przywróceni do życia.

Był to początek wojen Izraela z okolicznymi narodami. Gdy Izraelici byli posłuszni Bogu, cieszyli się jego opieką, zwyciężali, żyli w pokoju i dobrobycie. Gdy byli nieposłuszni, a zdarzało się to nader często, Jehowa składał parasol ochronny i wtedy Izraelici musieli zmagać się z sąsiadami, a nawet z atakiem odległych mocarstw – zdarzyło się, że całym narodem zostali uprowadzeni w niewolę do Babilonu.

Cytaty z Pisma Świętego za Przekładem Nowego Świata

Wykorzystano publikacje wydane przez Watchtower

(pi)
Czwartek
29 wrzesień 2011


 
 Wszystkie artykuły w dziale:
Inna historia
Inna historia

 
 
Copyright © 2008-2020 RGB plus