Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r.

» Bez polityki
» Inna historia
» Religia
» Biblia na co dzień
» Oni są inni
» Nasze zdrowie
» Wokół domu
» Domowe ZOO
» On, Ona, Ono, Oni
» Magazyn
» Trochę kultury
» Oblicza sportu
» Warto zobaczyć

    Polecamy:

» Żelazkowcy
» Magiczna krew
» F1 Historia zmagań
» Koniec Świata
» Bóg i Ty
» Dawcy organów
» Fakty i spekulacje
» Zapłać abonament
» Bezpieczny seks
» Wiara w pytaniach

 
Bez polityki
Bez polityki

«
Nowe oszustwa SMSowe
Sumienie
Santo Subito
Konkordat
Zło. Dlaczego?
Efekt cieplarniany
 

Zło. Dlaczego?

Morderstwa, kazirodztwo, pedofilia, znane są niemal od początku ludzkości. Również bestialstwo - nieznane zwierzętom, nieobce jest człowiekowi. Zdawać by się mogło, że wraz z rozwojem ewolucyjnym, człowiek będzie mądrzał i postępował lepiej, sprawiedliwiej, uczciwiej.

Jednak historia ludzkości pełna jest zbrodni, bestialstwa i cierpienia. Bywały okresy wojen, planowanego ludobójstwa, były okresy epidemii i zjawisk przyrody, które zbierały krwawe żniwo. Były? Nie, nadal je mamy, a ponadto mamy jeszcze jedno zjawisko - znane od wieków, ale dziś, w dobie powszechności wymiany informacji jest szczególnie zauważalne, w sposób niekontrolowany rozprzestrzeniające się i zagrażające człowiekowi - to głupota.

Nie tylko zbrodnie każą się zastanowić nad kierunkiem rozwoju ludzkości. Rozwój techniczny idzie w parze ze zmianami w środowisku. Niektórzy naukowcy twierdzą, że człowiek swym postępowaniem nie wpływa na środowisko. Jeśli tak, to dlaczego mamy do czynienia z niekontrolowanymi i nieprzewidywalnymi zjawiskami, które pochłaniają setki, a nawet tysiące ofiar? Dlaczego wśród naukowców jest tylu głupców? Czy można przyznać tytuły profesorskie naukowcom rozwijającym sprzeczne ze sobą tezy?

Zwolennicy teorii (podkreślamy TEORII) ewolucji twierdzą, że człowiek przystosowuje się do zmieniających się warunków środowiska, wchodząc na wyższe poziomy rozwoju. Rozwoju nie tylko technicznego, ale także intelektualnego i zdrowotnego. Czy dostrzegacie taki rozwój?
Dla zwolenników kreacjonizmu zdarzenia, o których piszemy w tym dziale są dowodem, na prawdziwość słów Pisma Świętego, które proroczo zapowiadało, że im bliżej końca Świata - rozumianego jako porządek społeczno - prawny, tym ludzie będą postępować gorzej. Można tym słowom wierzyć lub nie, ale ogromny rozwój techniki, jest połączony z upadkiem moralnym.
(2 Tymoteusza 3:1-5) (...)A to wiedz, iż w dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga, zachowujący formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzający się jego mocy; i od tych się odwróć.(...)

Świat żyje sensacyjnymi wiadomościami - niestety - my traktujemy je tylko jako informację o zaistniałym fakcie i dlatego piszemy w skondensowanej formie. Nie chcemy epatować śmiercią, cierpieniem i głupotą. Dlatego zawartość tego działu poddajemy autocenzurze. Nie będziemy publikować zdjęć, ani rozpisywać się nad przebiegiem zdarzeń. Ale nie możemy też pominąć informacji o tych - nawet najdramatyczniejszych zdarzeniach. Piszemy, by można było wyciągnąć wnioski dla własnej ochrony, lub dla zapobieżenia kłopotom, ale też, by rządzącym wskazywać problem i wymuszać zmianę przepisów, oraz działań, które będą chronić społeczeństwo przed zagrożeniami.

Bo inaczej, to zamiast "Dzień dobry" będziemy się pozdrawiać "Spoczywaj w pokoju - R.I.P."
Redakcja
Piątek
20 marca 2009Cytaty z Pisma Świętego za Przekładem Nowego Świata


 
 Wszystkie artykuły w dziale:
Bez polityki
Bez polityki

 
 
Copyright © 2008-2021 RGB plus