Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.

» Bez polityki
» Inna historia
» Religia
» Biblia na co dzień
» Oni są inni
» Nasze zdrowie
» Wokół domu
» Domowe ZOO
» On, Ona, Ono, Oni
» Magazyn
» Trochę kultury
» Oblicza sportu
» Warto zobaczyć

    Polecamy:

» Żelazkowcy
» Magiczna krew
» F1 Historia zmagań
» Koniec Świata
» Bóg i Ty
» Dawcy organów
» Fakty i spekulacje
» Zapłać abonament
» Bezpieczny seks
» Wiara w pytaniach

 
Religia
Religia

«
Religia w szkole - jaka i po co?
Mszalne przemyślenia
Apostazja
Ochrona danych osobowych w Kościele
Wiara w pytaniach i odpowiedziach
Bóg i TY
 

Kto jest kim w chrześcijaństwie.
Bóg i TY

Istnieje wiele religii, a różnice między nimi są ogromne. Żyjemy w kręgu kultury chrześcijańskiej. Warto więc zastanowić się nad spadkiem pozostawionym przez Jezusa. Kto kim jest? Jakie mamy dziś wyznania bazujące na naukach Jezusa?

Wyznań chrześcijańskich jest niezwykle dużo. Choć generalnie możemy wyróżnić trzy grupy, to źródłem jest judaizm - a mówiąc precyzyjnie - Świadkowie Jehowy.

Judaizm to religia, która swe początki bierze w powołaniu Abrahama i zawarciu z nim przymierza. Rytualne ramy wyznawcy otrzymali po wyjściu z Egiptu. Istotą jest wiara w jednego Boga noszącego imię Jehowa (w tłumaczeniach katolickich używa się formy Jahwe). Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków wywodzi wielbienie Jehowy od Abla syna Adama. Tak więc Judaizm, wraz z Chrystianizmem z pierwszego wieku i współczesnymi Świadkami Jehowy, stanowi jednolity ciąg jednej religii, której Bogiem jest Jehowa - Bóg Pisma Świętego.
W czasach pomiędzy Mojżeszem, a Chrystusem, Żydzi wielokrotnie zrywali przymierze z Jehową, czego kulminacją było odrzucenie Proroka - Syna Bożego. Współczesny judaizm znacznie różni się od starożytnego. Jest podzielonych na wiele odłamów o skrajnych poglądach.

A zatem Chrześcijanie to wszystkie religie, które nawiązują do nauki Jezusa Chrystusa, uznając Go za Boga, lub Syna Bożego. Należy wyróżnić Chrześcijan z pierwszego wieku naszej ery - tzn. za życia apostołów i uczniów apostołów. Później wkradło się odstępstwo - ostrzegał przed nim apostoł Paweł. W wyniku odstępstwa wyłonili się:
  • Katolicy - odłam od chrześcijaństwa jaki się wyłonił w IV wieku naszej ery po Soborze w Nicei (dzisiejsza Turcja). Istnieje wiele religii katolickich. W Polsce np. kościół Polskokatolicki, czy Mariawici. Również kościoły prawosławne, grekokatolicki (Unici), to kościoły katolickie.
  • Protestanci - ruch religijny jaki odłączył się od kościoła rzymskiego w wyniku oprotestowania pewnych praktyk i zachowań, na które nie godzili się protestanci. Istnieje kilka - kilkanaście większych religii, które mają wiele odłamów i lokalnych frakcji, a ponadto wiele związków wyznaniowych (kościołów), głównie w Stanach Zjednoczonych, często o znaczeniu lokalnym. Ostatnio bardzo popularne są typowo komercyjne kościoły prowadzące działalność poprzez media - głównie telewizję. Wiele z tych „kościołów” to wręcz sekty prowadzące działalność na szkodę swych wyznawców, albo wręcz przestępczą, jak np. sekta Davida Koresha, licząca zaledwie około 100 członków, w której, w1993 roku doszło do walki z agentami FBI, w wyniku czego zginęło 74 wyznawców - w tym dzieci, oraz 4 agentów.
    Liczba protestanckich związków wyznaniowych jest szacowana na kilka tysięcy, z czego tylko kilkadziesiąt ma praktyczne znaczenie.
  • Restoracjoniści - grupa religii chrześcijańskich nawiązujących bezpośrednio do nauk Jezusa. Do restoracjonistów zalicza się Chrystadelfian (Bracia i Siostry w Chrystusie), Świętych Dni Ostatnich (Mormonów), Badaczy Pisma Świętego, oraz Świadków Jehowy.
Kilka słów o restoracjonistach. To nowy i dopiero postulowany wyróżnik, ale uzasadniony, z uwagi na odmienność wierzeń, zachowań i obrzędu w tej grupie. Poza wymienionymi istnieje jeszcze kilkanaście niewielkich grup religijnych zaliczanych do restoracjan. Mimo odmienności restoracjan od pozostałych chrześcijan, pomiędzy sobą również znacznie się różnią i właściwie należałoby Świadków Jehowy wydzielić jako samodzielną grupę religijną.
  • Chrystadelfianie to niewielka społeczność (ok. 50 000 wiernych) powstała w USA w XIX wieku.
  • Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich czyli Mormoni powstał z inicjatywy Josefa Smitha na początku XIX wieku w USA. Potoczna nazwa Mormoni wzięła się od proroka Mormona którego kroniki i objawienia zostały spisane w Księdze Mormona - stanowiącej księgę świętą dla tego ruchu równorzędną, a może nawet ważniejszą od Pisma Świętego.
  • Badacze Pisma Świętego powstali w 1879 roku jako wynik poszukiwań religii, która w pełni oddawałaby wolę Boga i jego wymagania. Dlatego skupili się na źródle jakim jest nauka Jezusa i apostołów. Swoje wierzenia i postępowanie korygowali w miarę jak badali i rozumieli Pismo Święte, które traktowali, jako jedyne źródło wiedzy objawionej. W 1931 roku rozpoznali znaczenie kilku istotnych zapisów Biblijnych, w związku z czym dokonali szeregu zmian, m. in. nazwy na Świadkowie Jehowy. Pewna grupa Badaczy nie zgodziła się przyjąć nowych zasad i pozostała pod starą nazwą, tworząc nową grupę wyznaniową. Obecnie Badacze Pisma Świętego podzielili się na jeszcze kilka grup (Międzynarodowi Badacze Pisma Świętego, Epifaniści) i są niewielką grupą.
  • Świadkowie Jehowy obecnie tworzą około siedmiomilionową społeczność obecną w 236 krajach Świata, w Polsce z liczbą wiernych ponad 127 tysięcy stanowią 3 grupę wyznaniową. W stosunku do innych religii znacznie się różnią. Podstawowa różnica to uznają Pismo Święte za jedyne źródło wiedzy objawionej, a z tego wynikają konsekwencje takie jak uznanie Jehowy za Jedynego, Prawdziwego Boga, całkowita odrębność religijna i brak współpracy międzywyznaniowej, oraz nie mieszanie się do polityki. Nałożyli na siebie, wzorem Chrystusa obowiązek aktywnego głoszenia, oraz wysokie normy moralne. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków wywodzi poczet Świadków Boga Jehowy od Abla - syna Adama. Choć były okresy czasu, gdy nie było oficjalnej religii uznającej Jehowę za Boga, to byli pojedynczy ludzie, lub małe grupy, które w mniej lub bardziej udolny sposób pragnęli spełniać wolę Jehowy, zostają więc uznani za świadków Jehowy (w zrozumieniu - „broniący dobrego imienia Jehowy”) zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w wersecie (Izajasza 43:10-11) (...)„Wy jesteście moimi świadkami — brzmi wypowiedź Jehowy — moim sługą, którego wybrałem, abyście mnie poznali i wierzyli we mnie, i rozumieli, że ja jestem ten sam. Przede mną nie został utworzony żaden Bóg ani po mnie nie ma żadnego. Ja, właśnie ja jestem Jehowa, a oprócz mnie nie ma wybawcy”(...). To oznacza, że dzisiejsi Świadkowie Jehowy tworzą kontynuację religii o najstarszej historii, sięgającej początków ludzkości. Świadkami Jehowy byli również Henoch, Noe, starożytni Żydzi, oraz chrześcijanie w I wieku. Również w okresie rozbicia religijnego pomiędzy IV, a XIX wiekiem były osoby i grupy wyznaniowe, które dążyły do oczyszczenia religii z niebiblijnych praktyk - w śród nich są z pewnością osoby, które Jehowa zaliczy w poczet swoich świadków.

A zatem Chrześcijanie to wszystkie religie wywodzące się od nauk Jezusa Chrystusa, natomiast katolicy to odłam od chrześcijaństwa - tak więc każdy katolik jest chrześcijaninem, ale nie każdy chrześcijanin to katolik. To bardzo ważne rozróżnienie - zwłaszcza w Polsce - ponieważ często używa się zamiennie tych pojęć, a to nie to samo i chrześcijanie mogą czuć się urażeni, gdy są obarczani innością katolików. Rzymscy katolicy zaś chętnie stroją się w piórka chrześcijan, bo to sprawia wrażenie jakby byli zjednoczoną i nadrzędną nad innymi religią, poza tym odwraca uwagę od krwawej przeszłości kościoła rzymskokatolickiego.

(pi)
Wtorek
21 lipiec 2009


 
 Wszystkie artykuły w dziale:
Religia
Religia

 
 
Copyright © 2008-2021 RGB plus