Środa, 3 czerwca 2020 r.

» Bez polityki
» Inna historia
» Religia
» Biblia na co dzień
» Oni są inni
» Nasze zdrowie
» Wokół domu
» Domowe ZOO
» On, Ona, Ono, Oni
» Magazyn
» Trochę kultury
» Oblicza sportu
» Warto zobaczyć

    Polecamy:

» Żelazkowcy
» Magiczna krew
» F1 Historia zmagań
» Koniec Świata
» Bóg i Ty
» Dawcy organów
» Fakty i spekulacje
» Zapłać abonament
» Bezpieczny seks
» Wiara w pytaniach

 
Oni są inni
Oni są inni

«
Wieczerza Pańska
Świadkowie Jehowy? A kto to jest?
Zgromadzenia Świadków Jehowy
Czuwajmy, by uratować swoje życie
Kierowani Duchem Bożym
Napad na Świadków Jehowy
 

Zgromadzenie Okregowe Świadków Jehowy 2007
Naśladuj Chrystusa

Dzisiejszy Świat cierpi na brak wzorców do naśladowania. Czy takim wzorem może być postać człowieka, który żył dwa tysiące lat temu? Jezusa Chrystusa zna niemal cały świat. Ale nie dla wszystkich jest realną postacią na której życiu i działalności można się wzorować.

Choć Świadkowie Jehowy uchodzą za kontrowersyjną grupę wyznaniowa, to nikt nie kwestionuje szczególnej więzi jaka łączy ich społeczność, a także szczególnych kryteriów jakie przyjęli do przestrzegania.
Dlaczego tak bardzo się różnią i co daje im siłę do trwania przeciwko całemu Światu i jego wartością?

Syn Boży - Jezus Chrystus ustanowił pewien wzór postępowania, który został opisany w Piśmie Świętym. Wydawać by się mogło, że po dwóch tysiącach lat zmieniły się wartości i punkty odniesienia. Czy można w XXI wieku żyć wartościami sprzed lat? Czy dziś religia może być normą przestrzeganą przez całą społeczność? Czy powszechny wizerunek Jezusa rozpowszechniany przez m.in. kościół katolicki jest zgodny z opisem Biblijnym?

Jak pokazują Świadkowie Jehowy wiara w Boga - przez nich rozumiana bardziej jako wierzenie Bogu nie utraciło sensu i wartości. Ale żeby lepiej rozumieć Boga Jehowę, należy uważnie przyglądać się jego synowi - Jezusowi Chrystusowi. Świadkowie Jehowy przywiązują ogromną wagę do wzorca zachowań Jezusa i jego nauk.

Poznawanie Jezusa i jego naśladowanie, po to by przybliżyć się do Boga, będzie głównym motywem tegorocznych Zgromadzeń Okręgowych jakie w miesiącach letnich odbędą się na całym Świecie. W Polsce przewidziane są zgromadzenia trzydniowe, których program przedstawia się:
 • Piątek
  Mottem programu piątkowego jest zachęta apostoła Pawła z listu do Hebrajczyków 12:2 - „Uważnie wpatrujmy się w Naczelnego Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary, Jezusa”.
  Już w pierwszym przemówieniu padnie odpowiedź na pytanie „Dlaczego powinniśmy naśladować Jezusa”. W dalszej części zostanie omówiona rola Jezusa jako większego - Mojżesza-, Dawida-, Salomona-. Te trzy wielkie postacie starożytnego Izraela były proroczym obrazem Jezusa Chrystusa. Omówienie ich dokonań pozwoli lepiej zrozumieć rolę Jezusa. Sesję przedpołudniową zakończy przemówienie „Wyjątkowa rola Jezusa w zamierzeniu Jehowy”
  W sesji popołudniowej będzie można usłyszeć wykłady - „Znaleźliśmy Mesjasza”, „Poszukiwanie skarbów ukrytych w Chrystusie”, oraz sympozjum „Zachowujmy takie nastawienie umysłu jakie miał Chrystus”. Ostatnie przemówienie nosi tytuł „Stale podążaj za Barankiem, dokądkolwiek idzie”.
 • Sobota
  Mottem drugiego dnia jest wypowiedź Jezusa zapisana przez Jana (10:27) „Moje owce słuchają mego głosu i (...) podążają za mną”. Będzie można wysłuchać m.in. sympozjum „Naśladujmy przykład Jezusa w służbie kaznodziejskiej”, a dalej przemówienia „Czy tak jak Jezus 'miłujesz prawość, a nienawidzisz bezprawia'”, oraz „Tak jak Jezus 'przeciwstawiaj się Diabłu'”. Sesję przedpołudniową zakończy specjalny wykład dla osób, które zgłosiły się do chrztu, oraz chrzest.
  W sesji popołudniowej przewidziano sześcioczęściowe sympozjum „Nie podążajmy - 'za tłumem'-; 'za swoimi sercem i oczami'-; za nicością'-; za 'fałszywymi nauczycielami'-; za 'fałszywymi opowieściami'-; za 'Szatanem'-”. Kolejne przemówienia noszą tytuły - „Wyższość kształcenia zapewnianego przez Jehowę”, oraz „Pomóżmy im wrócić do trzody”.
  Jako szczególny punkt jest zapowiadany wykład „Choć, bądź moim naśladowcą”.
 • Niedziela
  Myślą przewodnią niedzielnego programu jest wezwanie Jezusa zapisane również przez Jana (21:19) „Dalej mnie naśladuj”. Po przemówieniu „Nie wymawiaj się od naśladowania Chrystusa”, zostanie przedstawione sympozjum „Cenne myśli z Kazania na Górze” w którym zostanie omówionych sześć kluczowych myśli z tego, najbardziej znanego przemówienia Jezusa. Na Zgromadzenia przybywa wielu gości, osoby zainteresowane, mniej obeznane z Pismem Świętym. Szczególnie dla nich jest przeznaczony wykład publiczny noszący tytuł „Kim są prawdziwi naśladowcy Chrystusa”.
  Niezwykle oczekiwanym punktem programu jest dramat biblijny (forma teatru plenerowego), który rozpocznie sesję popołudniową. Został oparty na historii Gechaziego, chciwego sługi proroka Elizeusza (2 księga Królów rozdział 5).
  Program Zgromadzenia zakończy przemówienie podsumowujące „Dalej naśladujmy Chrystusa, naszego niezwyciężonego Wodza!”


Tradycją Zgromadzeń Okręgowych jest ogłaszanie wydania nowych publikacji i udostępniania ich słuchaczom programu. Są to broszury, książki, płyty DVD. Co zostało przygotowane w tym roku i kiedy będzie ogłoszone pozostaje niespodzianką, ale z pewnością, jak zawsze, zostanie przyjęte z ogromną radością i wdzięcznością.

Program Zgromadzenia zaczyna się o godzinie 9:20, kończy około 16:55 w piątek i sobotę, a w niedzielę około 15:40. W okolicach południa jest przewidziana przerwa.

(pi)
Wtorek
29 maj 2007
Pobierz Biblię
w Przekładzie Nowego Świata

24,7 Mb
Dostępna także w EPUB, MP3, AAC
Serwis RGBplus.pl stawia sobie za cel prezentowanie ciekawych i ważnych wydarzeń, rozwiązań ważkich problemów. Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane materiały były obiektywne i zgodne ze stanem faktycznym.

Artykuły prezentujące poglądy, wierzenia i zasady życia Świadków Jehowy, są oparte na publikacjach wydanych przez Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylwania, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, oraz na materiałach pozyskanych na podstawie Prawa Prasowego.


Jedyną oficjalną stroną Świadków Jehowy jest Watchtower

Można z niej pobrać Biblię i liczne publikacje, w formatach PDF, EPUB, MP3, AAC.


 
 Wszystkie artykuły w dziale:
Oni są inni
Oni są inni

 
 
Copyright © 2008-2020 RGB plus