Wtorek, 20 kwietnia 2021 r.

» Bez polityki
» Inna historia
» Religia
» Biblia na co dzień
» Oni są inni
» Nasze zdrowie
» Wokół domu
» Domowe ZOO
» On, Ona, Ono, Oni
» Magazyn
» Trochę kultury
» Oblicza sportu
» Warto zobaczyć

    Polecamy:

» Żelazkowcy
» Magiczna krew
» F1 Historia zmagań
» Koniec Świata
» Bóg i Ty
» Dawcy organów
» Fakty i spekulacje
» Zapłać abonament
» Bezpieczny seks
» Wiara w pytaniach

 
Religia
Religia

«
Religia w szkole - jaka i po co?
Mszalne przemyślenia
Apostazja
Ochrona danych osobowych w Kościele
Wiara w pytaniach i odpowiedziach
Bóg i TY
 

Wiara w pytaniach i odpowiedziach

Na jednym z Forów znaleźliśmy ciekawy zestaw pytań dotyczący wiary w Boga. Udało nam się dotrzeć do autora odpowiedzi i uzyskaliśmy wypowiedź obszerniejszą niż zamieszczona na Forum.

Jestem osobą niewierzącą, można powiedzieć od zawsze. Próbowałem szukać wiary, ale im bardziej szukałem, tym większe wątpliwości się nasuwały. Mam kilka pytań, na które odpowiedź być może pozwoli mi się trochę zbliżyć do wiary.

Z góry zaznaczam, że nigdy nie czytałem całego Pisma Świętego. Czytanie zakończyłem na potopie i uznałem, że to baśń (po tym też pojawiło się kilka pytań).

Będę wdzięczny za odpowiedź nawet na jedno z tych pytań. I proszę bez agresji.

Serię pytań czas zacząć:


Z całkowitą powagą spróbuję Ci odpowiedzieć. Niestety z racji skromności miejsca, a rozległości pytań, dość krótko.

 1. Czy wolna wola i plan Boski wzajemnie się nie wykluczają?

  Nie wykluczają się, a wręcz uzupełniają. Boskim planem było dać ludziom, ale także Aniołom wolną wolę, by mogły służyć Bogu świadomie, a nie bezwolnie jak roboty, lub instynktownie jak zwierzęta. Niestety jeden anioł zapragnął pójść własną drogą, pociągnął za sobą innych i skusił do grzechu pierwszych ludzi. Skorzystał z wolnej woli i nieco zaburzył Boski plan.

 2. Czy dając wolną wolę np Hitlerowi, dla Boga ważniejsza jest jednostka niż miliony owieczek?

  Wolną wolę miał również Namiestnik Boga na Ziemi – Papież. Dlaczego się nie przeciwstawił? Była grupa ludzi, którzy zdecydowanie przeciwstawili się Hitlerowi, Stalinowi, Mussoliniemu i do dziś przeciwstawiają się wszelkiej polityce – to Świadkowie Jehowy, w okresie II wojny znani także jako Badacze Pisma Świętego, a z niemiecka Bibelforserzy. To była jedyna grupa religijna, która twierdziła, że głosi Słowo Boże i udowadniała to czynem. Nawoływali do opamiętania się, do poszanowania bliźniego. Dziś również tak czynią. Zbliża się zapowiadany w Biblii Koniec Tego Systemu Rzeczy. Jak wielu ludzi słucha ich ostrzeżeń?

 3. Dlaczego na świecie są wojny?

  Wojny są by odwrócić uwagę od Woli Bożej i wprowadzić zamieszanie w społeczeństwach. Efektem ubocznym wojen jest bogacenie się jednych, a cierpienie i ubóstwo innych.

 4. Dlaczego są katastrofy?

  Podobnie jak wojny odwracają uwagę, ale są w większości przypadków powodowane przez ludzką głupotę, chciwość, a czasem przez przypadek. Bóg Biblii – Jehowa (Jahwe) obiecuje odwrócenie szkód i przywrócenie do życia tych, którzy niewinnie cierpieli – to pewien skrót myślowy, bo trzeba też spełnić kilka innych warunków.

 5. Dlaczego istnieje dziedziczenie chorób?

  Dlatego, że z niedoskonałych ludzi nie może powstać doskonałe życie.

 6. Wg Biblii pierwsi ludzie żyli kilkaset lat. Bóg jednak stwierdził, że mu mogą zagrozić w jakiś sposób i dlatego żyjemy tyle ile żyjemy. Czy to nie dowód, że Bóg jest niedoskonały?

  A w jaki sposób człowiek może zagrozić Bogu? Czy wyobrażasz sobie jak wyglądałby Świat, gdyby żyli wiecznie Hitler, Stalin, o starożytnych zbrodniarzach nie wspominając? Bóg ograniczając życie człowieka okazał miłosierdzie tym, którzy chcą Bogu służyć, bo oni otrzymają zmartwychwstanie i życie wieczne w Raju, ale tutaj na Ziemi.

 7. Dlaczego mam wierzyć, że Bóg istnieje od zawsze, a wszechświat nie?

  Bo jest to logiczne. To Bóg stworzył Wszechświat, a nie odwrotnie. W teorii kreacjonizmu jest tylko jedna niewiadoma – skąd wziął się Bóg. Biblia uczy, że Bóg istniał od zawsze. Ponieważ materialny Wszechświat istnieje od ponad 13 mld lat – jest to tak niewyobrażalnie odległy czas, że można sobie darować pytanie o pochodzenie Boga. Pamiętasz ile jest pytań i wątpliwości w TEORII ewolucji?

 8. Czy zanim np. Polska przyjęła chrzest, ludzie szli do piekła?

  Biblia uczy, że tak. Tyle tylko, że słowo „piekło” jest tłumaczeniem hebrajskiego „szeol” oznaczającego „powszechny grób ludzkości”, a w skrócie miejsce na cmentarzu. A więc, czy przed chrztem, czy po chrzcie człowiek idzie do grobu, czyli do szeolu / hadesu / piekła i tam czeka na zmartwychwstanie. Oczywiście nie jest to miejsce męczenia duszy, bo ta jest śmiertelna. W Biblii występuje ognista Gehenna, jako miejsce zniszczenia Szatana i jego organizacji – zniszczenia, a nie męczarni.

 9. Czy gdyby jutro jakaś osoba ogłosiła, że jest Jezusem uwierzylibyście? Czy potrzebowalibyście dowodów lub od razu uznalibyście tego kogoś za szaleńca i bluźniercę?

  Ja nie. Bo czytam Pismo Święte, a tam ta kwestia została wyraźnie i jednoznacznie wyjaśniona. Jezus po wniebowstąpieniu i otrzymaniu godności Królewskiej z Niebiańskiej (duchowej) pozycji sprawuje władzę, a więc nie może się objawić w ciele – które złożył jako ofiarę za grzech pierworodny.

 10. Dlaczego księża nie żyją skromnie?

  To pytanie do Katolika. Choć Pismo Święte daje pewne odpowiedzi. W czasach Jezusa żyli Faryzeusze i Uczeni w Piśmie – których wygląd i postępowanie jest jakby pierwowzorem zachowań kleru. Jezus wielokrotnie podkreślał, że ci, którzy chcą się podobać Bogu muszą żyć skromnie i swoją postawą okazywać szacunek nie tylko Bogu, ale także ludziom – również tym najbiedniejszym – wobec Boga jesteśmy równi. Jezus piętnował ich życie na pokaz – publiczne modlitwy w miejscach widocznych, zasiadanie na honorowych miejscach, strojne szaty, przy jednoczesnym ubóstwie duchowym. Piętnował również naginanie Prawa Bożego i czerpanie z tego korzyści.

 11. Czy oddanie za kogoś życia równoznaczne jest z samobójstwem i pójściem do piekła?

  To bardzo skomplikowana kwestia – chodzi o motywy działania. Jezus mówił o oddaniu życia za kogoś – niekoniecznie za duchowego brata – jako o przykładzie największego poświęcenia. I na pewno nie jest to samobójstwo.

 12. Gdy wydarzy się jakaś tragedia, księża mówią „Bóg tak chciał”. Dlaczego więc papież ma ochronę i lekarzy? Czy to nie jest sprzeciwianie się woli Boga?

  To też do Katolików – ale postawiłeś ciekawy problem. W Biblii nie ma nauki o przeznaczeniu (predystynacji). Gdyby było inaczej, nie byłyby potrzebne żadne prawa – mógłbyś pościelić sobie na autostradzie, bo jeśli nie jest Ci przeznaczona śmierć, to nikt Cię nie przejedzie. Z obserwacji dostrzegam, że taka postawa katolików jest związana z ich bezradnością – nie rozumieją zdarzeń, więc w prosty sposób zrzucają odpowiedzialność na Boga.

 13. Dlaczego cuda pojawiały się częściej za czasów Chrystusa niż obecnie?

  Cuda z czasów Chrystusa – a więc czynione mocą Boga Biblii miały zaniknąć, były bowiem potrzebne do uwiarygodnienia Jezusa jako Syna Bożego. Po skompletowaniu kanonu Pisma Świętego, ale także odstępstwie jakie wdarło się do nauk Jezusa nie są już potrzebne. Dzisiejsze cuda są czynione mocą Szatana, by odwrócić uwagę o Prawdy Biblijnej.

 14. Dlaczego odczuwamy przyjemność z seksu? Przecież to jest złe i ma na celu tylko poczęcie dziecka.

  Grzech pierworodny jest grzechem nieposłuszeństwa – zjedzenia owocu zakazanego – a nie współżycia seksualnego. Twoja uwaga jest najzupełniej słuszna. Seks jest jednym z najprzyjemniejszych i najwartościowszych darów jakie człowiek otrzymał od Boga. Jednym z nakazów Boga było „napełnijcie [potomstwem] Ziemię” – co ciekawe, kobieta ma określoną ilość jajeczek, a więc może wydać na Świat określoną ilość dzieci (kilkaset), a więc człowiek po napełnieniu Ziemi będzie mógł się cieszyć seksem w dowolnej ilości.

 15. Który Bóg jest prawdziwy, ten co za dobre wynagradza, czy za wysadzanie się daje dziewice?

  Na końcu Ci napiszę, ale sam musisz sprawdzić – Jezus dał prostą receptę – dobra religia wydaje dobre owoce.

 16. Bóg bał się wieży Babel. Nie boi się drapaczy chmur lub lotów w kosmos?

  Bóg nie bał się wieży Babel, ale jej budowa była przejawem nieposłuszeństwa wobec Bożego nakazu – napełnijcie Ziemię. Ludzie mieli się rozejść po Ziemi, a wieża Babel była budowana, by stanowić znak jednoczący i gromadzący ludzi. A tak przy okazji, jeśli prześledzić historię budowy najwyższych budynków – to okaże się, że klątwa Wieży Babel trwa nadal – najnowszy super wysokościowiec w Dubaju, spowodował bankructwo Dubaju, inne obecnie budowane, mają problemy z powstaniem. W przeszłości również stawianie rekordowych wysokościowców napotykało na rozmaite przeszkody. Żadne działanie człowieka nie jest w stanie zagrozić Bogu.

 17. Jeden ksiądz powiedział mi, że nie powinniśmy odbierać Biblii dosłownie, przynajmniej nie całej. Które więc części są prawdziwe, a które to przenośnie?

  Apostoł Paweł napisał w liście do Tymoteusza, że „Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne”. Skoro Biblia jest Słowem Bożym, to nie może zawierać nieprawdy. Nie można jej także czytać dosłownie – np. dzień stwarzania nie jest dniem dwudziestoczterogodzinnym, ale okresem czasu o bliżej niesprecyzowanym czasie trwania. Wynika to z innych wersetów np. „u Boga dzień Boży trwa jak tysiąc ludzkich lat”, ale także z logiki – mówi się np. o „dobie obecnej” – która nie ma 24 godzin. W niektórych kanonach (zestawieniach) Biblii – np. w przekładach katolickich – zawarte są księgi nazywane wtórnokanoniczne, deuterokanoniczne, lub apokryfy. Tych ksiąg nie można traktować tak samo wiarygodnie jak ksiąg kanonicznych. Osobnym problemem jest wierność przekładu np. w Biblii Tysiąclecia w księdze Ezechiela jest napisane, że „umiera człowiek, który grzeszy”, w przekładach protestanckich jest „dusza, która grzeszy, to umrze”. Co ciekawe w BT w przypisie uzupełniono „człowiek - dosłownie dusza”. A więc w tekście głównym dopuszczono się ewidentnego kłamstwa. Takich przykładów przekłamań jest wiele. Ale nie znaczy to, że Pisma Świętego nie należy traktować poważnie i nie dawać wiary Boskim obietnicom. Zobacz

 18. Czy osoba niewierząca ale żyjąca wg ogólnie przyjętych zasad moralnych (nie zabija, nie kradnie...) jest mniej warta w oczach Boga, niż ktoś kto żyje wg tych samych zasad, plus chodzi do kościoła i ogólnie wierzy w niego ale tylko dlatego, że Bóg tak każe?

  To bardzo trudna kwestia. Oczywiście każdy człowiek jest stworzeniem Bożym i przez Boga kochanym. Ale czy możesz sobie wyobrazić, że Ty będziesz tak samo kochany jak Hitler? Każdy ma szansę poznać Boga Biblii i ŚWIADOMIE podjąć decyzję, czy taki Bóg mu się podoba. Jehowa daje szansę każdemu, ale jego uznanie mają Ci, którzy są mu posłuszni i postępują zgodnie z Jego wolą.


I teraz odpowiedź na pytanie który Bóg jest prawdziwy.
Biblia uczy, że Bogów jest dwóch - Jehowa (Jahwe w przekładach katolickich) i bóg tego sytemu rzeczy – Szatan-Diabeł. Szatan utworzył system organizacyjny w którego skład wchodzą anioły, które wraz z nim wypowiedziały Bogu posłuszeństwo i które są nazywane demonami, oraz systemy ludzkie – politycy, ekonomiści oraz religie – obszernie omawia ten temat proroctwo z księgi Daniela i księga Apokalipsy. W skład systemów religijnych wchodzą ... tu musisz sobie sam dośpiewać, ale Apokalipsa nie pozostawia złudzeń. Zresztą zasada Jezusa jest jednoznaczna – „dobra religia wydaje dobre owoce” – która religia kieruje uwagę na Słowo Boże, nie uczestniczy w wojnach, nie miesza się do polityki, żyje skromnie, jest prześladowana, ale notuje ciągły rozwój? Ja nie mam wątpliwości, od prawie dwudziestu lat jestem związany za Świadkami Jehowy i ciągle znajduję potwierdzenie, że to właśnie Oni mają uznanie w oczach Bożych.
Wbrew temu co niektórzy twierdzą, Imię Boga ma ogromne znaczenie, bo wyróżnia Boga z pośród grona bogów. A podobnie jak z człowiekiem – osobowość określa osobę. Wielu twierdzi, że jest tylko jeden Bóg, który jest różnie nazywany i przybiera różną postać. Ale jeśli jedna religia twierdzi, że ich Bóg jest Trójcą, inna, że każe zabijać niewiernych, a jeszcze inna, że ma postać Słonia – to czy może tu chodzić o tego samego Boga?

Niestety to nie jest pełna odpowiedź na postawione pytania. Więcej znajdziesz na jedynej oficjalnej stronie Świadków Jehowy, lub możesz zapytać ich, gdy zapukają do Twoich drzwi.


Wtorek
23 luty 2010


 
 


Zobacz też:

 Bóg i TY
Istnieje wiele religii, a różnice między nimi są ogromne. Żyjemy w kręgu kultury chrześcijańskiej. Warto więc zastanowić się nad spadkiem pozostawionym przez Jezusa. Kto kim jest? Jakie mamy dziś wyznania bazujące na naukach Jezusa?

 Różnice w przekładach Biblii
Jest taka książka, która została wydrukowana w setkach milionów egzemplarzy. Zaczęto ją pisać trzy i pół tysiąca lat temu i pisano przez półtora tysiąca lat, choć pewne jej fragmenty są jeszcze starsze.

 Świadkowie Jehowy? A kto to jest?
Świadkowie Jehowy to społeczność religijna licząca około 1 promila populacji na Świecie. Ale o żadnej innej religii nie mówi się tak dużo i tak często. Kim naprawdę są i w co wierzą? Dlaczego pozwalają sobie być tak bardzo innymi, ściągając na siebie wiele prześladowań?

 PNŚ vs BP
Istnieją setki przekładów Pisma Świętego. Ale jeden przekład budzi szczególne dyskusje i wyzwala dużo krytyki. To przekład opracowany przez Watchtower – organizację reprezentującą Świadków Jehowy. Czy Przekład Nowego Świata słusznie jest krytykowany?

 Różnice w przekładach Biblii
Jest taka książka, która została wydrukowana w setkach milionów egzemplarzy. Zaczęto ją pisać trzy i pół tysiąca lat temu i pisano przez półtora tysiąca lat, choć pewne jej fragmenty są jeszcze starsze.


Wszystkie artykuły w dziale:
Religia
Religia

 
 
Copyright © 2008-2021 RGB plus