Poniedziałek, 14 czerwca 2021 r.

» Bez polityki
» Inna historia
» Religia
» Biblia na co dzień
» Oni są inni
» Nasze zdrowie
» Wokół domu
» Domowe ZOO
» On, Ona, Ono, Oni
» Magazyn
» Trochę kultury
» Oblicza sportu
» Warto zobaczyć

    Polecamy:

» Żelazkowcy
» Magiczna krew
» F1 Historia zmagań
» Koniec Świata
» Bóg i Ty
» Dawcy organów
» Fakty i spekulacje
» Zapłać abonament
» Bezpieczny seks
» Wiara w pytaniach

 
Biblia na co dzień
Biblia na co dzień

«
Prawda o „Gwieździe Betlejemskiej”
Kiedy narodził się Jezus?
Źródło doskonałej wiedzy Biblijnej
Księga Daniela - bogactwo wiedzy
Krzyż - w tym znaku zwyciężysz?
Zło na Świecie – Dlaczego?
 

Źródło doskonałej wiedzy Biblijnej

Biblia nie jest łatwa do czytania, a jeszcze trudniej ją zrozumieć. Dostępne są tysiące publikacji interpretujących treść Biblii. W większości mają one pewną wspólną cechę – są tak samo trudne do zrozumienia, jak sama Biblia. Są jednak wyjątki.

Jednym z takich chwalebnych wyjątków jest literatura opracowana i wydana przez Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylwania, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce,a dystrybuowana przez Świadków Jehowy.
O społeczności religijnej Świadków Jehowy krążą różne opowieści w większości pochlebne. Te niepochlebne mają raczej charakter pomówienia i szkalowania.
Z poglądami Świadków Jehowy można się nie zgadzać, ale trzeba przyznać, że Biblię znają doskonale i trudno ich „przegadać”.

Jest to związane z opracowanym przez nich cyklem szkolenia, na który składa się program zebrań, podczas których uczą się rozmawiać i gruntownie poznają Biblię.
Pomocą służy im doskonale przygotowana literatura.

Świadkowie Jehowy działają w 236 krajach, choć w 35 nieoficjalnie – czyli praktycznie w każdym kraju Świata. Wydają liczną literaturę – miesięczniki „Przebudźcie się” i „Strażnica”, oraz „Strażnica do Studium”. Ponadto każdego roku 1-2 broszury, oraz książkę. Ostatnio także płyty DVD z niezwykle ciekawymi filmami. W różnych językach dostępna jest różna literatura – w zależności od lokalnych potrzeb, ale literatura podstawowa jest wydawana w wielu językach w tym samym czasie i co ważne w takim samym układzie typograficznym – bez względu na język, na stronie jest ta sama ilustracja i ten sam tekst. A języków jest wiele. Nakłady też są imponujące.
Strażnica – wydanie do rozpowszechniania, jest wydawane w przeciętnym nakładzie 42,182 mln egzemplarzy, w 194 językach. Przebudźcie się 41,042 mln, w 84 językach (dane za kwiecień 2012) – w wielu językach jest dostępna w językach migowych, Brajlem, czy w wersjach dźwiękowych.

Świadkowie Jehowy już wiele lat temu opracowali nowatorski system jednoczesnego tłumaczenia na wiele języków. Dzięki temu mogą prowadzić jednolity program nauczania na całym Świecie – we wszystkich ponad 109 tysiącach zborów, w niedzielę jest analizowany ten sam materiał. Daje to im jednomyślność, jakiej zazdroszczą inne religie.

Świadkowie Jehowy wiele wysiłku wkładają, by wydawana przez nich literatura miała nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale także edytorski. W ciągu blisko dwudziestu lat moich kontaktów z literaturą Świadków Jehowy, ilość błędów, jakie dostrzegłem w wydawanych publikacjach, policzyłbym na palcach jednej ręki.
Literatura zachwyca ilustracjami. Niezwykle barwne, dopracowane w szczegółach, wiernie oddające rzeczywistość zarówno współczesną, jak i historyczną. Na jednym ze swoich filmów pokazują jak je przygotowują – aranżują sceny przedstawiające docelową ilustrację, fotografują ją i na tej podstawie tworzą wielkoformatową grafikę, która jest szczegółowo retuszowana i uzupełniana w szczegóły.

Również merytorycznie literatura jest niezwykle starannie przygotowana.
Podstawą są odwołania do Pisma Świętego – każda postawiona teza jest poparta kilkoma wersetami. Liczne są nawiązania i odesłania do literatury naukowej – nawet uwzględniającej najnowsze odkrycia, co ciekawe nie po to tworzyć jakieś nowe teorie, ale raczej, by potwierdzić swe wierzenie, od dawna oparte na Piśmie Świętym.

Opracowali też własny przekład Biblii – Przekład Nowego Świata. Jest on wysoko oceniany przez religioznawców protestanckich – katoliccy od dawna krytykują i zwalczają działalność Świadków Jehowy, ale to temat na inną okazję.
Przekład Nowego Świata jest doskonale udokumentowany, a interpretacja każdego wersetu jest poparta licznymi uzasadnieniami. Co ważne, uzasadnienia nie są pseudonaukowym bełkotem, ale odwołaniem do innych wersetów i do naukowych opracowań dotyczących języków Biblijnych, geografii krajów Biblijnych, kultury starożytnej i innych – co sprawia, że trudno odmówić słuszności ich poglądom.
Biblia w Przekładzie Nowego Świata jest dostępna w 106 językach (w całości w 62), a została wydana w nakładzie ponad 174 milionów egzemplarzy. Każdego roku przybywają nowe języki, a nakład wzrasta.

Co niezwykłe Świadkowie Jehowy udostępniają swoją literaturę po kosztach produkcji, lub w niektórych krajach (w tym w Polsce) na zasadzie dobrowolnych datków. Sami składają się na pokrycie kosztów – bogatsze kraje wspierają kraje biedniejsze – polskojęzyczna literatura jest drukowana w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Ponieważ wszystko wykonują na zasadzie pracy ochotniczej (nieodpłatnie), posiadają własne, nowoczesne drukarnie, to koszty produkcji są sprowadzone do minimum, dzięki czemu mogą – nie prowadząc działalności komercyjnej – wydawać tak dużo i na tak wysokim poziomie.


Warto zapoznać się z literaturą Świadków Jehowy. Nie jest to, bowiem tylko teologia, ale praktyka codziennego życia. Życia w zgodzie z Bogiem – Jedynym Prawdziwym, Stwórcą, który przyjął niepowtarzalne imię Jehowa.
Oprócz artykułów poświęconych interpretacji Pisma Świętego, przybliżających Boga i jego przymioty, a także Boże plany, jest wiele tekstów poświęconych praktycznemu spojrzeniu na nasze życie, ciekawostek historycznych, przyrodniczych i geograficznych, praktycznych rad jak szczęśliwie żyć w tych trudnych czasach.


Gdzie zatem szukać ich literatury?

Można o nią poprosić, gdy podczas swej służby kaznodziejskiej, zapukają do naszych drzwi, lub gdy napotkamy ich na ulicach naszych miast.
Można też zgłosić się do Sali Królestwa, w której się zgromadzają, lub podczas któregoś ze Zgromadzeń, które corocznie odbywają się w wielu miejscach w Polsce.

Świadkowie Jehowy są świadomi ogromnego zainteresowania, a jednocześnie są pionierami w stosowaniu nowatorskich rozwiązań technicznych. Tak było w starożytności, gdy uczniowie Chrystusa, jako jedni z pierwszych, zastąpili nieporęczne zwoje, kodeksami – pierwowzorem dzisiejszych książek. Podobnie było też na początku XX wieku, gdy swoją Fotodramą Stworzenia, wyprzedzili barwny film dźwiękowy, tak jest i dziś, gdy sięgają po najnowsze rozwiązania internetowe.

Choć od wielu lat są obecni w Internecie, to ich aktualna strona, jest przykładem świetnych rozwiązań technicznych. Jest wydawana w ponad 360 językach.

Liczne i czytelne zakładki uporządkują ogromną ilość artykułów, jakie są dostępne, wprowadzono nowe działy – część artykułów cyklicznych, które dotychczas były dostępne w czasopismach drukowanych, jest dostępna wyłącznie w serwisie internetowym. Udostępniono bieżącą literaturę, która jest dostępna z dużym wyprzedzeniem, w stosunku do wersji drukowanej. Nowością są filmy, obrazujące bieżące wydarzenia, opowiadające o wydarzeniach Bliblijnych, szkoleniowe, a także filmy rysunkowe przeznaczone dla najmłodszych, jako pomoc edukacyjna, nie tylko w zakresie poznawania Biblii.

Zakładka „Do pobrania” pozwala pobrać na swój komputer liczną literaturę w postaci czasopism, broszur i książek, a także filmy, sfilmowane przedstawienia Biblijne i inne materiały. Materiały są przygotowane w formie plików PDF, dźwiękowych, a także na urządzenia mobilne.
Dostępne są w wielu językach – choć nie wszystko, jest dostępne we wszystkich językach – planuje się udostępnienie literatury w około 1000 językach, w tym oprócz języka polskiego „literackiego”, także w języku śląskim i kaszubskim.

Strona funkcjonuje pod adresem WWW.jw.org, jest na niej także zakładka „Dla mediów”, zawierająca informacje przeznaczone dla mediów i zawierającą aktualne informacje z życia Świadków Jehowy na całym Świecie – dawniej funkcjonowała, jako niezależna strona.Oczywiście dostępna jest także Biblia w Przekładzie Nowego Świata – zarówno online, jak i w PDF-ie, oraz w wersji dźwiękowej.

Przygotowano też archiwum z wyszukiwarką, dzięki czemu można odnaleźć informacje na konkretny temat – również z dawniejszych publikacji.

Dla osób podróżujących, lub poszukujących kontaktu, udostępniono wykaz Sal Królestwa, wraz z informacją o terminach spotkań, a także terminarz zgromadzeń.


Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Osoby zapracowane mogą korzystać z wersji dźwiękowych i słuchać podczas dojazdów do pracy, słabo widzące mają do dyspozycji artykuły do studium dużym drukiem, a głuchonieme w języku migowym.

Świadkowie Jehowy zapraszają do korzystania z jedynej oficjalnej strony – wyrażają przekonanie, że dotychczasowe ponad 400 tysięcy odwiedzin dziennie, to nie koniec zainteresowania Jehową – Prawdziwym Bogiem.

(pi)
Piątek
02 maj 2014


Pobierz Biblię
w Przekładzie Nowego Świata

24,7 Mb
Serwis RGBplus.pl stawia sobie za cel prezentowanie ciekawych i ważnych wydarzeń, rozwiązań ważkich problemów. Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane materiały były obiektywne i zgodne ze stanem faktycznym.

Artykuły prezentujące poglądy, wierzenia i zasady życia Świadków Jehowy, są oparte na publikacjach wydanych przez Watch Tower Bible and Tract Society of Pensylwania, Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce, oraz na materiałach pozyskanych na podstawie Prawa Prasowego.


Jedyną oficjalną stroną Świadków Jehowy jest Watchtower

Można z niej pobrać Biblię i liczne publikacje, w formatach PDF, EPUB, MP3, AAC.


 
 Wszystkie artykuły w dziale:
Biblia na co dzień
Biblia na co dzień

 
 
Copyright © 2008-2021 RGB plus