Środa, 20 stycznia 2021 r.

» Bez polityki
» Inna historia
» Religia
» Biblia na co dzień
» Oni są inni
» Nasze zdrowie
» Wokół domu
» Domowe ZOO
» On, Ona, Ono, Oni
» Magazyn
» Trochę kultury
» Oblicza sportu
» Warto zobaczyć

    Polecamy:

» Żelazkowcy
» Magiczna krew
» F1 Historia zmagań
» Koniec Świata
» Bóg i Ty
» Dawcy organów
» Fakty i spekulacje
» Zapłać abonament
» Bezpieczny seks
» Wiara w pytaniach

 
On, Ona, Ono, Oni
On, Ona, Ono, Oni

«
Niespodzianka dla gwałciciela
Rodzinne koligacje
Rybak i Bogacz
Ze skrzydełkami, czy kubek?
Macierzyński w podstawówce
Homoseksualizm - czy to coś dla mnie?
 

Słownik zachowań seksualnych

Istnieje wiele pojęć związanych z seksualnością człowieka. Takie pojęcia jak homoseksualizm, czy pedofilia są doskonale znane, ale nie wyczerpują wszystkich zachowań.

Przedstawiamy obszerniejszą listę nietypowych zachowań i dewiacji seksualnych. Jeśli ktoś bardzo poszukuje, to może znajdzie coś dla siebie. Niektóre z tych zachowań są klasyfikowane jako przestępstwa, a niektóre są potępiane w niektórych środowiskach.
Poniższe zestawienie nie jest pełne i będzie przez nas uzupełniane.

A

Agalmatofilia - dewiacja seksualna w której bodźcem seksualnym są pomniki i rzeźby.
Agorafilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są miejsca publiczne
Agreksofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest podsłuchiwanie przebiegu kontaktu seksualnego innych osób
Akrofilia - dewiacja w którym bodźcem seksualnym jest wysokość
Akromotofilia - dewiacja w którym bodźcem seksualnym jest odmienny kolor skóry partnera
Akrotomofilia - dewiacja w której osiągniecie satysfakcji jest możliwe tylko w kontaktach z osobami o amputowanych kończynach
Albutofilia - dewiacja w którym bodźcem seksualnym jest woda
Alghedonia - Przeżywanie rozkoszy podczas doznawaniu bólu.
Altocalciphilia - typ fetyszu związany z wysokimi obcasami
Amaurofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest współżycie seksualne w ciemnościach, gdy partner ma zamknięte oczy
Anaclitism - typ fetyszu związany z przedmiotami dzieciecymi
Anastemafilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest partner niskiego wzrostu
Androgynia - dwupłciowość, hermafrodytyzm, przeciwstawność - występowanie przeciwstawnych cech płciowych (zewnętrznych, ale także psychicznych i emocjonalnych) u jednego osobnika. Często zostają zachowane zewnętrzne cechy dominujące jednej płci, dzięki czemu obserwator pozornie nie ma wątpliwości z jaką płcią ma do czynienia. Dawniej zjawisko traktowane jako wynaturzenie, obecnie coraz częściej obserwowane w skutek zacierania granic pomiędzy płciami - mniej lub bardziej świadomie następuje wymieszanie cech osobowości pomiędzy płciami. Zjawisko często obserwowane w kręgach show biznesu, gdzie mężczyźni często przybierają zniewieściały wygląd, a kobiety stylizują się na twardych mężczyzn. Androgyniczność może być wynikiem „błędów natury”, ale często jest świadomym zachowaniem i wyborem stylu życia. Zjawiskiem podobnym jest metroseksualizm.
Andromimetofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są kobiety udające mężczyzn
Anilingus - zachowanie polegające na kontakcie pomiędzy odbytem jednej osoby, a ustami i językiem drugiej - jest to połączenie seksu analnego i seksu oralnego. Potocznie nazywany rimming od angielskiego kolokwializmu. Zachowanie praktykowane u par wszystkich orientacji seksualnych. Zależnie od kontekstu, w jakim się odbywa, anilingus może być źródłem satysfakcji seksualnej, albo seksualnego upokorzenia. Bardzo niebezpieczny dla zdrowia, ponieważ następuje przeniesienie zagrożeń (wirusy, bakterie, pasożyty) występujących w odbycie na partnerów.
Autonepiofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są pieluszki
Apotemnofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest własne okaleczone ciało
Arachnefilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są pająki
Asfiksjofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest niedotlenienie w wyniku duszenia się lub bycia duszonym
Aulofobia - dewiacja polegająca na obsesyjnym lęku przed instrumentami muzycznymi, które kojarzą się z członkiem.
Autagonistofilia - rzadka dewiacja seksualna, w której bodźcem erotycznym jest sceniczność.
Autofetyszyzm - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest własne ciało lub jakaś jego część
Autonekrofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest wyobrażanie siebie martwym
Autopedofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest potrzeba bycia traktowanym jako dziecko
Autoskopofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest oglądanie własnego ciała, narządów płciowych
Autossassinofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest pozorowanie własnego zabójstwa

B

Ballbusting - czerpanie przyjemności z uderzeń, kopnięć w męskie krocze, również ściskanie, zgniatanie genitalii
Bigoreksja - zobacz dysmorfia mięśniowa
Biseksualizm - dewiacja,w której przejawia się pociąg seksualny do obu płci, współżycie z partnerami obu płci

C

Choreofilia - dewiacja seksualna w której bodźcem seksualnym jest taniec

D

Dacryphilia - typ dewiacji w której źródłem podniecenia jest prowokowanie łez u partnera. Odmiana sadyzmu.
Dendrofilia - dewiacja w której obiektem seksualnym jest drzewo.
Dewiacja realizowana - zachowanie w którym osobnik, para lub grupa realizuje swoje zachowania seksualne (nawet „normalne”) w miejscach niestosownych, publicznych, gdzie może być dostrzeżona przez osoby postronne, nawet dzieci. Najczęstsze takie miejsca to parki, skwery, cmentarze, kina. Nie jest to forma ekshibicjonizmu, w którym popęd jest zaspakajany samym aktem ekshibicjonizmu, nie jest też modnym w niektórych kręgach zachowaniem polegającym na prowokowaniu służb porządkowych. Dewiacja realizowana jest związana z dominacją własnego ego, wyrażającego się zaspokojeniem własnych potrzeb, bez uwzględniania oddziaływania na otoczenie i reakcji otoczenia.
Dogging - zachowanie polegające na uprawianiu seksu w miejscach publicznych, lub z narażeniem na ujawnienie i ukaranie - dewiacja z grupy ekshibicjonizmu. Doggersi często pozostają w stałych związkach, a dogging traktują jak sportową rozrywkę z przypadkowymi partnerami. Zaspokojenie seksualne osiągane jest bardziej poprzez ryzyko ujawnienia przez przypadkowe osoby i jest związane z wydzielaniem adrenaliny. Zbliżenie trwa krótko, często z niedostatecznym zaspokojeniem jednego partnera - zwykle kobiety. Może prowadzić do zaburzeń wzwodu, do uszkodzeń mechanicznych, zakażeń, ale największym zagrożeniem są zmiany w psychice. Szybkie zbliżenie z niedostatecznym przygotowaniem partnerów (brak gry wstępnej), prowadzi do zmian w sposobie traktowania seksu i partnera - bez należytego szacunku i troski o zaspokojenie fizyczne i psychiczne.
Doraphilia - dewiacja polegająca na podnieceniu zwierzęcym futrem lub skórą
Dysmorfofobia - bigoreksja, lęk wynikający z przekonania o własnym nieestetycznym wyglądzie - fobia z grupy hipochondrycznych, polega na wyolbrzymianiu rzekomych defektów ciała, na które nikt inny nie zwraca uwagi. Dotyczy głownie mężczyzn i objawia się nieustannym treningiem fizycznym, często z użyciem środków niedozwolonych. Jest odwrotnością anoreksji
Dysmorphophilia - dewiacja związana wyłącznie z partnerami zdeformowanymi lub upośledzonymi psychicznie

E

Efebofilia - skłonność seksualna do osób bardzo młodych, ale już cieleśnie dojrzałych
Ekshibicjonizm - jedna z najczęściej spotykanych dewiacji polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez publiczne obnażanie własnych narzadow rozrodczych
Ekskrementofagia - dewiacja polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez spożywanie wydalin partnera
Emetofilia - dewiacja polegający na podniecaniu się wymiocinami
Endytofilia - dewiacja polegający na osiąganiu satysfakcji wyłącznie z ubranymi partnerami
Entomofilia - rzadko spotykana dewiacja seksualna. Bodźcem prowadzącym do osiągania satysfakcji seksualnej są insekty
Eretofonofilia - skrajna postać sadyzmu, w której wyzwolenie seksualnej reakcji następuje podczas mordowania ofiary

F

Federyzm - dewiacja seksualna polegająca na czerpaniu przyjemności z kontaktów z partnerem o znacznej otyłości, również z procesu „tuczenia” partnera. Najczęściej dotyczy mężczyzn zainteresowanych otyłymi kobietami. Rodzaj fetyszyzmu. Często jest związany z psychomanipulacją i zniewoleniem otyłego partnera, dlatego może być karalny.
Fetyszyzm - dewiacja seksualna wyrażająca się potrzebą seksualną (popędem płciowym) ukierunkowanym na jakiś przedmiot nieożywiony, na rzecz, często na część garderoby
Flatufilia - rzadko spotykana dewiacja, w której bodźcem seksualnym są gazy jelitowe kierowane na twarz lub do ust partnera.
Fobofilia - rzadka dewiacja w której podniecenie seksualne jest wywoływane przez bodźce lękowe
Friends with benefits - przyjaciel z bonusem - zachowanie polegające na utrzymywaniu przyjacielskich relacji z partnerem odmiennej płci, często kolegą z pracy, z uczelni, sąsiadem, połączonych z uprawianiem seksu bez zobowiązań i planów na przyszłość. Jest wynikiem szybkiego tempa życia, braku czasu na życie osobiste, strachem przed niepewną przyszłością, brakiem stabilizacji, oraz presją otoczenia. Tworzy ułudę związku, daje wrażenie higieny psychicznej i zaspokojenia potrzeb fizycznych. Wytwarza w psychice fałszywy obraz rodziny i związków damsko-męskich. W przyszłości może być przyczyną niezadowolenia w małżeństwie i rozwodów.
Frotteuryzm (ocieractwo) - dewiacja w której źródłem satysfakcji seksualnej jest ocieranie się mężczyzn o pośladki, piersi, rzadziej inne części ciała kobiet

G

Gamofobia - zachowanie lękowe związane z zawarciem małżeństwa. W skrajnych przypadkach objawia się ucieczką z przed ołtarza. Lęk o cechach paniki wynika z niedojrzałości osobowości (strach przed zmianą w życiu), strachem przed partnerem (obawa o bezpieczeństwo) i wątpliwościami o słuszności decyzji. Gamofobii nie należy mylić ze zwykłym strachem przed małżeństwem jako znaczącymi zmianami w życiu.
Gerontofilia - rodzaj dewiacji polegający na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez młodą osobę w wyniku współżycia z partnerem w wieku starczym
Grooming - (ang. child grooming) – zachowania polegające na nawiązaniu więzi emocjonalnej, wzbudzeniu zaufania i zaprzyjaźnieniu się z dzieckiem (osobą poniżej 15 roku życia), którego celem jest przełamanie naturalnego oporu i wstydu przed kontaktem seksualnym (mentalnym, lub fizycznym) z osobą dorosłą, a zwłaszcza obcą. Stosuje się go, by nakłonić dziecko do stosunków pedofilskich, prostytucji, lub udziału w pornografii dziecięcej. Mechanizm jest często stosowany w kontaktach przez Internet. W Polsce zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3 (Art 200a KK)

H

Hermafrodytyzm - zobacz Obojnactwo
Hirsutophilia - fetysz związany z włosami z pod pachy
Hodophilia - dewiacja polegająca na odczuwaniu przyjemności seksualnej podczas podróży
Homeowestytyzm - dewiacja która polega na osiąganiu satysfakcji seksualnej przez nakładanie na siebie ubrania należącego do innej osoby
Homoseksualizm - zachowanie, w którym przejawia się pociąg seksualny do osób tej samej płci. Dla wielu grup społecznych jest to dewiacja
Hygrofilia - dewiacja w której bodźcami seksualnymi są wydzieliny ciała
Hyphephilia - dewiacja polegająca na dotykaniu skóry, włosów, futra

I

Infibulacja - największy zakres obrzezania u kobiet - wycięcie łechtaczki, warg mniejszych i większych i zaszyciu powstałej rany z pozostawieniem małego otworu na wydalanie - zobacz Klitoridektomia. Zabieg infibulacji może być stosowany także u mężczyzn i polega na zszyciu napletka - ma uniemożliwić stosunek.

K

Kandaulezizm - rzadko spotykana złożona dewiacja polegająca na łączeniu ekshibicjonizmu z masochizmem
Kazirodztwo - kontakty seksualne między spokrewnionymi osobami
Klaustrofilifobia - dewiacja w której satysfakcja seksualna jest osiągana dzięki współżyciu w zamkniętych pomieszczeniach
Kleptofilia - dewiacja w której satysfakcja seksualna jest osiągana w trakcie popełniania kradzieży.
Klismafilia - typ dewiacji której satysfakcja seksualna jest osiągana poprzez wlewy doodbytnicze
Klitoridektomia - obrzezanie kobiet i dziewcząt polegające na wycięciu częściowym, lub całkowitym łechtaczki, warg sromowych mniejszych, większych, a nawet ścianek pochwy. Powszechne w Afryce środkowej - w niektórych krajach zakazane, ale i tak wykonywane w podziemiu, ma podłoże kulturowe i ma zmniejszać doznania kobiety, a co za tym idzie zniechęcić ją do zdrad. Zwykle wykonuje się u małych dziewczynek, w prymitywnych i niehigienicznych warunkach, często przy użyciu rytualnych narzędzi - nożyków kamiennych, lub kościanych. Powstała rana jest zaszywana i zabliźnia się, ale jest rozrywana podczas pierwszego stosunku, lub porodu. Obrzezanie powoduje ogromne cierpienia w trakcie zabiegu i wysoką śmiertelność. Często występują zaburzenia w oddawaniu moczu i wydalaniu krwi miesiączkowej - co powoduje zakażenia. Kobieta ma zmniejszone doznania podczas stosunku, ale zwiększony ból fizyczny, ponadto następują zmiany zmiany w psychice sprawiające, że zbliżenia są cierpieniem. Co charakterystyczne - matki i babki obrzezywanych dziewcząt są świadome zagrożeń - same przez to przechodziły, ale mimo to godzą się, a nawet zmuszają swoje córki - zwykle pod presją otoczenia - na obrzezanie.
Koprofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest kał i czynności związane z nim
Ksenofilia - rzadko spotykany typ dewiacji seksualnej w której satysfakcję seksualną daje kontakt z osobą zupełnie obcą, nieznaną, obcokrajowcem, lub związanych z przedmiotami pochodzenia zagranicznego

L

Labioplastyka - chirurgiczna korekta wyglądu narządów płciowych u kobiet. Często przyjmuje formę obsesji lub ma w zamiarze ukryć przed partnerem bujną przeszłość kobiety.
Laktafilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym są wydzielające mleko piersi
LGBT - (z ang. Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgenders) – skrótowiec odnoszący się do lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz osób transgenderycznych jako do społeczności. Tym mianem określa się osoby o orientacji innej niż heteroseksualne. Ten skrót bywa rozszerzany o litery - „I” Interseksualizm, „F” Friends (przyjaciele osób o odmiennych upodobaniach), „A” Allies (osoby aseksualne i sprzymierzeńcy w walce z homofobią). Bywa też dodawana litera „Q” Queer (osoby nieheteroseksualne - zobacz hasło „Queer”), lub Questioning (osoby niepewne swej orientacji, lub poszukujące tożsamości)

M

Malformacja - wrodzona wada rozwojowa polegająca na powiększeniu, pomniejszeniu, przeniesieniu, zdublowaniu organów, lub części ciała. Najczęściej występująca to dodatkowy (szósty) palec u dłoni, lub stopy. Dla seksualizmu człowieka znaczenie mają deformacje polegające na wystąpieniu dodatkowych organów płciowych (nie mylić z dwupłciowością organów - hermafrodytyzmem). Zdarzają się przypadki osobników z dwoma prąciami, dwoma sromami i pochwami, trzema piersiami. Mogą to być w pełni sprawne narządy, co powoduje, że kobieta może zostać pozbawiona dziewictwa dwa razy, lub zajść w ciążę jednocześnie w obu macicach - może to być niebezpieczne dla zdrowia. Zwykle w okresie dzieciństwa operacyjnie usuwa się jeden narząd.
Masochizm - dewiacja seksualna, w której istotną cechą jest czerpanie rozkoszy seksualnej w związku z niezwykle silną uległością i podporządkowaniem się drugiej osobie
Metroseksualizm - zjawisko społeczne dotyczące zwykle młodych mężczyzn, polegające na skupieniu uwagi na swoim wyglądzie, podążaniu za modą, rozwijaniu w sobie cech kobiecych, często prowadzi do z niewieszczenia mężczyzn. W dorosłym życiu, lub w przypadku załamania kariery zawodowej (obniżenia zarobków) może prowadzić do zaburzeń osobowościowych (homoseksualizm), depresji, zaburzeń w kontaktach z otoczeniem.
Mizoginia lub mizoginizm - zachowanie polegające na okazywaniu nienawiści lub silnego uprzedzenia w stosunku do płci żeńskiej - antykobiecy seksizm lub mizoandryzm. Uważany za stosunek mężczyzny wobec kobiet, ale również kobieta może przejawiać postawą mizoginistyczną.
Moriaphilia - dewiacja polegająca na odczuwaniu przyjemności seksualnej podczas opowiadania sprośnych dowcipów
Mysofilia - dewiacja w której bodźcem seksualnym jest brud (własny, partnera, otoczenia).

N

Narratofilia - dewiacja w której rozmowy erotyczne prowokują wystąpienie reakcji seksualnej
Nekrofilia - dewiacja seksualna polegająca na podejmowaniu obcowania płciowego z osobą zmarłą
Nekrosadyzm - odmiana sadyzmu w jednej z jego krańcowych postaci. Szczególnie niebezpieczna dewiacja seksualna. Wyraża się śmiertelnym duszeniem
Nimfofilia - potrzeba seksualna bądź skłonność seksualna dojrzałego mężczyzny ukierunkowana na dziewczęta we wczesnym okresie dojrzewania
Nimfomania - hyperaktywność seksualna występująca u kobiet

O

Obojnactwo - występowanie u jednego osobnika cech biologicznych dwu płci - hermafrodytyzm. Najczęściej są to piersi kobiety i męski penis - nie mylić z transseksualistami po kuracji hormonalnej, u których (u mężczyzny) powiększyły się piersi, ale pozostał w pełni sprawny penis. Często u kobiet rozrośnięta łechtaczka ma postać penisa.
Oculophilia - fetysz związany z oczami
Oniomania - czerpanie zadowolenia z zakupów, zakupoholizm. Przez wielu określane jako schorzenie psychiczne wynikające z izolacji psychicznej (zwykle młodych kobiet), chęci dowartościowania się, bądź odreagowania stresu. Przybiera formę niekontrolowanych zakupów, zwykle z płatnością kartą, co powoduje brak kontroli nad wydatkami i często pętlę zadłużeniową.

P

Panika - zachowanie lękowe o skrajnej postaci objawów, będące poza świadomą kontrolą organizmu. Bodziec lękowy wywołuje w organizmie reakcje psychiczne - strach, krzyk, oraz fizyczne - kołatanie serca, przyśpieszony lub utrudniony oddech, ból, wymioty, a także ruchowe - reakcje obronne (ucieczka, lub atak) lub znieruchomienie. Atak panicznego lęku często towarzyszy wielu fobiom jako reakcja organizmu na bodziec.
Pediophilia - typ fetyszu związany z lalkami
Pedofilia - dewiacja seksualna polegająca na odczuwaniu potrzeby kontaktów seksualnych z dziećmi
Phallophilia - fetysz związany z dużym rozmiarem penisa
Pigmalionizm - osiąganie stanu podniecenia płciowego na widok zdjęć pornograficznych
Pirolagnia - wyzwolenie reakcji seksualnej na widok ognia; może być niespodziewanym, epizodycznym przeżyciem lub formą dewiacji prowadzącą do piromanii seksualnej
Podophilia - fetysz związany ze stopami
Poliandria - zachowanie seksualne polegające na pozostawaniu w związku jednej kobiety z wieloma mężczyznami
Poliamoria - zachowanie seksualne polegające na pozostawaniu w związku wieloosobowym, homo i heteroseksualnym za wiedzą i zgodą partnerów
Poligamia - wielożeństwo, pozostawanie w wielu związkach małżeńskich

Q

Queer - Slangowa (z ang. dziwaczny) nazwa osób o innej niż heteroseksualna orientacji, lub zachowaniach, wykraczających poza zachowania heteronormatywne. Zalicza się do nich wszystkie zachowania odmienne od heteroseksualizmu, ale także osoby heteroseksualne praktykujące zachowania nietypowe np. stosunki analne, sado-masochistyczne itp. Zwrot Queer czasami ma wymowę negatywną, mimo to bywa używany do określania społeczności LGBT

R

Raptofilia - odmiana sadyzmu, polegająca na osiąganiu rozkoszy przez gwałcenie partnerów seksualnych

S

Sadomasochizm - współistnienie potrzeb, fantazji i pragnień sadystycznych i masochistycznych
Saliromania - skojarzenie sadyzmu z fetyszyzmem, polegające na celowym brudzeniu innej osoby w celu wyzwolenia reakcji seksualnej
Satyriasis - hyperaktywność seksualna występująca u mężczyzn
Sedesofile - Internauci uparcie poszukujący filmów z kamery ukrytej w sedesie. Z oglądania takich filmów czerpią satysfakcję. Zachowanie z pogranicza dewiacji.
Siderodromofilia - odmiana dewiacji w której satysfakcję seksualną osiąga się przez współżycie w pociągach
Sitofilia - odmiana parafilii, w której satysfakcję seksualną osiąga się przez pobudzanie bodźcami wiążącymi się z jedzeniem
Skatologia telefoniczna - osiąganie satysfakcji seksualnej w czasie prowadzenia rozmów telefonicznych o obscenicznej treści
Somnofilia - zespół śpiącej księżniczki, przeżywanie satysfakcjonujących stosunków seksualnych jedynie podczas pozorowanego snu
Stygmatofilia - szczególny pociąg do nakłuwania i/lub tatuowania siebie bądź partnera seksualnego, co warunkuje wyzwolenie reakcji seksualnej
Symforofilia - przeżywanie w wyobraźni klęsk i katastrof żywiołowych lub innych, w których cierpią i giną ludzie, co wywołuje satysfakcję seksualna
Syndrom Piotrusia Pana - zachowanie mężczyzn polegające na niechęci do podejmowania „dorosłych” decyzji, przejawianiu zachowań dziecięcych, ucieczce od dojrzałości - czasem obejmujące cały aspekt życia, a częściej wybranych dziedzin - np. niechęć do pracy, ale konieczność obcowania płciowego. Obecnie jest często obserwowane w łagodniejszej postaci w środowiskach osób zamożnych, lub celebrytów. Nazwa syndromu nawiązuje do tytułowego bohatera książki Jamesa Matthew Barrie „Piotruś Pan” - o chłopcu, który nie chciał dorosnąć.

T

Transgenderyzm - pozapłciowość - zachowanie polegające na zaprzeczaniu swojej płci fizycznej / genetycznej i przejawianie cech innych - zwykle między płciowych, obojnaczych, lub nijakich. Zachowanie często obserwowane jako maniera artystyczna.
Transseksualizm - zaburzenie psychiczne polegające na zaburzeniu identyfikacji płci - nieakceptowaniu płci fizycznej (według widocznych cech) i psychicznym przejawianiu cech płci przeciwnej. Prowadzi do poważnych zaburzeń w życiu osobistym - nieakceptowaniu siebie i wymuszonego sposobu życia. Zwykle prowadzi do operacyjnej i hormonalnej, a co za tym idzie także prawnej zmiany płci.
Transwestytyzm - tendencja do identyfikowania się z płcią przeciwną, przejawiająca się zwłaszcza w sposobie ubierania się i zachowania, oraz czerpanie z tego satysfakcji

V

Voyeuryzm - wojeryzm; dawniej: podglądactwo, oglądactwo - dewiacja, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest podglądanie praktyk seksualnych innych osób oraz wykonywanie w tym czasie masturbacji.

U

Urolalia - obsceniczne słownictwo związane z moczem używane w obecności partnera

W

Wampiryzm seksualny - Skrajna postać fetyszyzmu, gdzie rolę fetysza pełni krew partnera. Satysfakcja seksualna osiągana jest najczęściej w wyniku nieszkodliwego ugryzienia lub zadrapania

Z

Zakupoholizm - czerpanie zadowolenia z zakupów, zobacz Oniomania
Zelofilia - typ dewiacji, w której satysfakcja seksualna jest osiągana wyłącznie na drodze fantazjowania
Zoofetyszyzm - Zaburzenia seksualne, polegające na osiąganiu satysfakcji seksualnej pod wpływem widoku partnerki seksualnej, ubranej w skórę lub futro zwierzęcia
Zoofilia - rodzaj dewiacji seksualnej polegający na skierowaniu aktywności płciowej do zwierząt
Zoosadyzm - znęcanie się nad zwierzętami wywołujące reakcję seksualną


Ten słownik choć obszerny nie wyczerpuje wszystkich zachowań związanych z naszą płciowością i odczuwaniem satysfakcji seksualnej, ale i tak pokazuje bogate możliwości, jakie są przed mniejszościami żądającymi praw dla siebie.


Źródło - Internet
Wtorek
03 listopad 2009


 
 Wszystkie artykuły w dziale:
On, Ona, Ono, Oni
On, Ona, Ono, Oni

 
 
Copyright © 2008-2021 RGB plus